Interwencje

zobacz jak możemy pomóc

Jedną z najważniejszych spraw jest dla nas w tej chwili obrona przedsiębior­cy i interesów jego firmy. Poczynając od wizerunku, kończąc na konkretnych problemach ekonomiczno-finansowych wywoływanych złą sytuacją społeczną, rynkową lub niesprawiedliwymi kontro­lami. Całkiem możliwe, że brak pienię­dzy w budżecie państwa – dług publicz­ny sięga już biliona złotych, a deficyt sektora finansów publicznych blisko 50 miliardów – zmusi rządzących do szuka­nia środków finansowych drogą restryk­cyjnych kontroli w przedsiębiorstwach. Mamy oczywiście nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale przygotować się trzeba.

Dlatego obudowaliśmy Polisę Bezpie­czeństwa BCC trzema wyspecjalizowa­nymi zespołami wsparcia i interwencji na rzecz członków Klubu:

  • Interwencji Medialnej
  • Interwencji Finansowej
  • Interwencji Karnej

– złożonymi z dyżurnych prasoznaw­ców, analityków finansowych, adwoka­tów, biegłych sądowych, specjalistów od wywiadu gospodarczego i ochrony osobistej, także lekarskiej. Realizacja tych planów podyktowana jest zadania­mi Business Centre Club związanymi z ochroną interesów każdego członka Klubu. Mamy nadzieję, że w Państwa firmach nie będzie problemów i zawirowań. Gdyby jednak potrzebna była pomoc, pamiętaj­cie, że jest BCC.

Kontakt: Krzysztof Ostrowski – krzysztof.ostrowski@bcc.pl

TU MOŻESZ ZGŁOSIĆ SW0JE POTRZEBY:


Instytucje centralne


Rada Dialogu Społecznego


Powiatowe Rady Zatrudnienia


Rady Rynku Pracy i Rady Zatrudnienia


Komitety monitorujące RPO


Zespoły, rady konsultacyjne, komitety sterujące


Reagowanie kryzysowe


Kontrola Działalności Gospodarczej


Instytut Interwencji Gospodarczych


 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL