KONTAKTY DO EKSPERTÓW

sprawdź kontakty do naszych fachowców

GOSPODARKA, POLITYKA, UE

Łukasz Bernatowicz

Łukasz Bernatowicz

prawo, gospodarka, polityka

Andrzej Byrt

Andrzej Byrt

dyplomacja, gospodarka, wymiana handlowa, stosunki międzynarodowe

Jan Król

Jan Król

gospodarka, społeczeństwo, samorządy, polityka

Jarosław Mulewicz

Jarosław Mulewicz

UE - negocjacje, traktat, warunki, polityka Polska-UE

Grażyna Majcher-Magdziak

Grażyna Majcher-Magdziak

polityka, przekształcenia własnościowe, Skarb Państwa

PODATKI

Michał Borowski

Michał Borowski

system podatkowy, VAT

Jan Furtas

Jan Furtas

spory podatkowe, podatek od nieruchomości

Marek Jarocki

Marek Jarocki

podatki dla przedsiębiorców oraz dla pracodawców i pracowników

Adam Mariański

Adam Mariański

podatki dochodowe, restrukturyzacja biznesu

Jacek Matarewicz

Jacek Matarewicz

VAT, akcyza, prawo karno-skarbowe

Roman Namysłowski

Roman Namysłowski

podatki od towarów i usług, zgodność polskich przepisów z prawem unijnym

Szymon Parulski

Szymon Parulski

podatek akcyzowy, opłata cukrowa i od małych pojemności, należności celne VAT w obrocie towarowym

Jakub Świetlicki vel Węgorek

Jakub Świetlicki vel Węgorek

finanse/rynki kapitałowe, podatki, prawo gospodarcze

Adam Trawiński

Adam Trawiński

zarządzanie ryzykiem podatkowym, planowanie podatkowe

Wojciech Pławiak

Wojciech Pławiak

spory podatkowe oraz podatek od nieruchomości

Paweł Tomczykowski

Paweł Tomczykowski

doradztwo w zakresie sukcesji w biznesie, doradztwo w obszarze private client, podatki dochodowe, planowanie podatkowe

Michał Wodnicki

Michał Wodnicki

podatki osobiste i ubezpieczenia społeczne

Agnieszka Wnuk

Agnieszka Wnuk

podatek dochodowy od osób prawnych, restrukturyzacja i optymalizacja podatkowa, ulgi podatkowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe

Anna Wojciechowska

Anna Wojciechowska

doradztwo podatkowe

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Jarosław Bartniczuk

Jarosław Bartniczuk

cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo biznesu

Przemysław Frasunek

Przemysław Frasunek

cyberbezpieczeństwo

Piotr Kluczwajd

Piotr Kluczwajd

cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja

Krzysztof Olejniczak

Krzysztof Olejniczak

cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji

MAKROEKONOMIA

Stanisław Gomułka

Stanisław Gomułka

makroekonomia

Marcin Mrowiec

Marcin Mrowiec

makroekonomia, rynki finansowe (walutowy i rynek stopy procentowej), inflacja, PKB, deficyt budżetowy, dług publiczny

Witold Michałek

Witold Michałek

makroekonomia, lobbing, legislacja, wynagrodzenia minimalne

FUNDUSZE UE

Sylwia Galant-Załęgowska

Sylwia Galant-Załęgowska

fundusze pomocowe UE

Magdalena Hołownicka

Magdalena Hołownicka

fundusze UE

Bożena Lublińska-Kasprzak

Bożena Lublińska-Kasprzak

przedsiębiorczość, finansowanie, funduszy UE, innowacje

Roman Namysłowski

Roman Namysłowski

podatki od towarów i usług, zgodność polskich przepisów z prawem unijnym

Marcin Tumanow

Marcin Tumanow

fundusze UE, innowacje, kompetencje, inwestycje, infrastruktura, Przemysł 4.0, Big Data

BIZNES, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE, PRZEMYSŁ 4.0

Katarzyna Adamiak

Katarzyna Adamiak

zarządzanie, przedsiębiorczość

Grzegorz Brona

Grzegorz Brona

technologia kosmiczna i satelitarna, deep technology, technologie 3D, sztuczna inteligencja, nowoczesne źródła zasilania w energię elektryczną. reaktory jądrowe. systemy dronowe

Mariusz Hildebrand

Mariusz Hildebrand

ryzyko gospodarcze

Agnieszka Kisielewska

Agnieszka Kisielewska

planowanie i weryfikacja łańcuchów dostaw pod kątem ich zgodności z przepisami celnymi, VAT i akcyzowymi

Grzegorz Krupnik

Grzegorz Krupnik

energetyka, OZE, elektromobilność, obszar przemysłu, projektów inwestycyjnych, Przemysł 4.0, robotyzacja, sukcesja

Bożena Lublińska-Kasprzak

Bożena Lublińska-Kasprzak

przedsiębiorczość, finansowanie, funduszy UE, innowacje

Robert Okulski

Robert Okulski

rozwój MSP, organizacje przedsiębiorców, optymalizacja podatkowa i biznesowa działalności mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, outsorcing zatrudnienia oraz kontrakty menadżerskie

Sławomir Olejnik

Sławomir Olejnik

rozwój deep tech, startupy, MŚP

Marcin Olender

Marcin Olender

prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo, prawo nowych technologii, w szczególności prawo autorskie w kontekście cyfrowym

Tomasz Stańczyk

Tomasz Stańczyk

finansowanie innowacji i ulg proinnowacyjnych

Krzysztof Szubert

Krzysztof Szubert

cyfryzacja, nowoczesne technologie, inwestycje i fundusze inwestycyjne

Marcin Tumanow

Marcin Tumanow

fundusze UE, innowacje, kompetencje, inwestycje, infrastruktura, Przemysł 4.0, Big Data

Szymon Żółciński

Szymon Żółciński

wsparcie przedsiębiorstw w realizacji projektów w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji, w szczególności w obszarze pozyskiwania finansowania w różnych formach i z różnych źródeł - dotacje/ finansowanie zwrotne, fundusze UE/środki krajowe/programy międzynarodowe, opracowywania biznes planów, kształtowania strategii innowacyjności oraz agend badawczych, tworzenie wehikułów inwestycyjnych typu fundusze venture capital czy CVC, pozyskiwanie finansowania na ich działalność

FINANSE, RYNKI KAPITAŁOWE

Adam Drozdowski

Adam Drozdowski

globalne rynki finansowe

Jakub Świetlicki vel Węgorek

Jakub Świetlicki vel Węgorek

finanse/rynki kapitałowe, podatki, prawo gospodarcze

Jarosław Grzywiński

Jarosław Grzywiński

giełda, rynki kapitałowe

SAMORZĄD, SPOŁECZEŃSTWO

Mirosław Kasprzak

Mirosław Kasprzak

ESG, samorządy

Jan Pilewski

Jan Pilewski

telekomunikacja, procesy cyfryzacyjne, polityka publiczna, komunikacja korporacyjna, komunikacja kryzysowa, relacje z lokalną społecznością i samorządami, prowadzenie konsultacji społecznych, proces inwestycyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważonego rozwoju

Jan Król

Jan Król

gospodarka, społeczeństwo, samorządy, polityka

RESTRUKTURYZACJA

Tomasz Chilarski

Tomasz Chilarski

upadłości, prawa spółek, restrukturyzacja

Karolina Cichocka

Karolina Cichocka

prawo handlowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, prawo autorskie

Tomasz Kopiec

Tomasz Kopiec

restrukturyzacja finansowa w służbie zdrowia

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

restrukturyzacja, strategia rozwoju i mentoringu strategicznego - w tym sukcesja

RYNEK PRACY, HR, ZARZADZANIE

Iwona Golonko

Iwona Golonko

budowanie efektywnych, zaangażowanych zespołów, rozwijanie idei Servant Leadership, optymalizacje modeli biznesowych zarządzanie kryzysowe, zarządzanie zmianą, Agile w praktyce biznesowej, design thinking w innowacyjnych zespołach

Jarosław Grzegorz

Jarosław Grzegorz

compliance, w tym m.in. sankcje, sygnaliści oraz postępowania wyjaśniające

Wojciech Kamiński

Wojciech Kamiński

rozwijanie i zarządzanie sieciami detalicznymi, – ekspert ds. przywództwa, zarządzania kryzysowego, zarządzania zmianą oraz ds. rozwoju kadry menedżerskiej

Grzegorz Kuliś

Grzegorz Kuliś

rynek pracy, HR

Katarzyna Lorenc

Katarzyna Lorenc

rynek pracy, zarządzanie i efektywność pracy

Michał Modro

Michał Modro

ochrona zdrowia, opieka społeczna, polityka senioralna i rynek pracy

Witold Michałek

Witold Michałek

makroekonomia, lobbing, legislacja, wynagrodzenia minimalne

Tomasz Szklarski

Tomasz Szklarski

rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, badanie zaangażowania pracowników

Barbara Sypniewska

Barbara Sypniewska

zarządzanie kapitałem ludzkim i psychologia biznesu

Joanna Torbé

Joanna Torbé

delegowanie pracowników, zatrudnienie cudzoziemców, ubezpieczenia społeczne

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

coaching strategiczny, sukcesja oraz restrukturyzacja

Michał Wysłocki

Michał Wysłocki

legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Zbigniew Żurek

Zbigniew Żurek

prawo pracy, rynek pracy, dialog społeczny

UBEZPIECZENIA, EMERYTURY

Anna Maria Dukat

Anna Maria Dukat

ekspert ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej, z naciskiem na nowelizację kodeksu pracy

Dorota Dula

Dorota Dula

PPK, ubezpieczenia i plany emerytalne, benefity pracownicze

Wojciech Nagel

Wojciech Nagel

system ubezpieczeń społecznych, emerytury

PRAWO, PRAWO GOSPODARCZE

Tomasz Chilarski

Tomasz Chilarski

upadłości, prawa spółek, restrukturyzacja

Karolina Cichocka

Karolina Cichocka

prawo handlowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, prawo autorskie

Magdalena Maria Krawczak

Magdalena Maria Krawczak

prawo i postępowanie karne, w tym prawo karne gospodarze, spory cywilne oraz legislacja

Ewa Niesiobędzka - Krause

Ewa Niesiobędzka - Krause

prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo, prawo nowych technologii, w szczególności prawo autorskie w kontekście cyfrowym

Marcin Nosiński

Marcin Nosiński

prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i nieruchomości

Marcin Olender

Marcin Olender

prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo, prawo nowych technologii, w szczególności prawo autorskie w kontekście cyfrowym

Łukasz Ozga

Łukasz Ozga

spory i procesy sądowe, prawo wspólnot mieszkaniowych

Radosław Płonka

Radosław Płonka

prawo gospodarcze, relacje przedsiębiorca – urzędy administracji państwowej

Kamil Radkiewicz

Kamil Radkiewicz

ekspert ds. prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie prawa nowych technologii - prawa IT, prawa konkurencji, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych

Zbigniew Roman

Zbigniew Roman

ekspert ds. prawa karnego, karno-skarbowego, konstytucyjnego

Remigiusz Stanek

Remigiusz Stanek

prowadzenie postępowań podatkowych, prawo bankowe i finansowe, w szczególności obszary doradztwa regulacyjnego i obsługa zagranicznych instytucji kredytowych, prawo cywilne i administracyjne

Marek Zieliński

Marek Zieliński

kontrola skarbowa, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe

PRAWO PRACY

Karolina Ciastko

Karolina Ciastko

prawo pracy, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, prawo przewozowe i prawo budowlane

Edyta Defańska - Czujko

Edyta Defańska - Czujko

prawo pracy, w szczególności: restrukturyzacje zatrudnienia, transfery pracowników, elastyczne formy zatrudnienia, wynagrodzenia, prawo ubezpieczeń społecznych, ochrona danych osobowych

Monika Drab

Monika Drab

doradztwo i ochrona prawna członków zarządów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej, w szczególności za decyzje biznesowe, prawo pracy

Anna Maria Dukat

Anna Maria Dukat

ekspert ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej, z naciskiem na nowelizację kodeksu pracy

Marcin Frąckowiak

Marcin Frąckowiak

zbiorowe i indywidualne prawa pracy

Agata Hagno

Agata Hagno

rynek pracy, dobór kandydatów średniego i wyższego szczebla dla organizacji, pozyskiwanie talentów, rozwiązywanie problemów HR dla organizacji o różnym profilu, szkolenia i rozwój pracowników

Marzena Łabędź

Marzena Łabędź

prawo pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Artur Rycak

Artur Rycak

spory sądowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, compliance, doradztwo w relacjach pracodawca a związki zawodowe, członek Zespołu Prawa Pracy RDS

Magdalena Rycak

Magdalena Rycak

spory sądowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, compliance, doradztwo w relacjach pracodawca a związki zawodowe, członek Zespołu Prawa Pracy RDS

Szczepan Wroński

Szczepan Wroński

prawo spółek, prawo pracy, pomoc publiczna, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, prawo cywilne

TRANSPORT

Karolina Ciastko

Karolina Ciastko

prawo pracy, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, prawo przewozowe i prawo budowlane

Mariusz Frąc

Mariusz Frąc

rynek transportowy pod konkretne zlecenia w Polsce i zagranicą

Katarzyna Marciniak

Katarzyna Marciniak

transport kolejowy

ŚRODOWISKO, ESG, TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Marta Chalimoniuk - Nowak

Marta Chalimoniuk - Nowak

startupy, zmiany klimatyczne, rozważny greenwashing, rozwój biznesu w branżach spożywczej, farmaceutycznej i medycznej

Jacek Jaśkiewicz

Jacek Jaśkiewicz

ochrona środowiska, w tym klimatu, ocena oddziaływania na środowisko również w kontekście transgranicznym

Krzysztof Hornicki

Krzysztof Hornicki

ochrona środowiska

Grzegorz Krupnik

Grzegorz Krupnik

energetyka, OZE, elektromobilność, obszar przemysłu, projektów inwestycyjnych, Przemysł 4.0, robotyzacja, sukcesja

Robert Mikulski

Robert Mikulski

prawne aspekty współdzielenia, subskrypcja i gospodarka o obiegu zamkniętym

Ryszard Pazdan

Ryszard Pazdan

polityka środowiskowa, klimat, zarządzanie jakością środowiska, opłaty środowiskowe

Jacek Pietrzyk

Jacek Pietrzyk

gospodarka odpadami, GOZ w branży surowcowej i odpadowej – technologie przetwarzania surowców i odpadów, prawo w szczególności w zakresie ustaw dotyczących odpadów

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Internet Rzeczy, IoT, Edge-IoT, systemy operacyjne, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Smart Grid, transformacja energetyczna, nowoczesna energetyka, inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia, spółdzielnie energetyczne, energetyka obywatelska, przemysł 4.0, przemysł 5.0, robotyka, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, AI, big data, bazy danych

Elżbieta Płuska

Elżbieta Płuska

transformacja prawa ochrony środowiska w Polsce, prawo UE w obszarach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych, procedury i procesy inwestycyjne, emisje przemysłowe, zmiany klimatu, szkody w środowisku substancjami chemicznymi, ocena dokumentów i programów, pozwoleń środowiskowych, analiza ryzyka dot. skutków regulacji prawnych, raportów oddziaływania, audytów, ocen typu due diligence

Maciej Stańczuk

Maciej Stańczuk

energetyka, transformacja energetyczna

Andrzej Tyszecki

Andrzej Tyszecki

gaz i energetyka jądrowa, specjalista ds. oceny oddziaływania lokalizacji i oddziaływania na środowisko elektrowni: konwencjonalnych, wiatrowych i linii elektroenergetycznych, opracowania środowiskowe dla głównych rafinerii, rozbudowa systemów przesyłu ropy i paliw oraz ich magazynowanie

HANDEL, E-COMMERCE

Marcin Olender

Marcin Olender

prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo, prawo nowych technologii, w szczególności prawo autorskie w kontekście cyfrowym

Mateusz Pazdan

Mateusz Pazdan

suplementy diety, żywność wzbogacona i funkcjonalna, marketing internetowy, e-commerce, zarządzenie przedsiębiorstwem

CYFRYZACJA, TELEKOMUNIKACJA, MARKETING

Grzegorz Miłkowski

Grzegorz Miłkowski

digital marketing, nowoczesne media

Jan Pilewski

Jan Pilewski

telekomunikacja, procesy cyfryzacyjne, polityka publiczna, komunikacja korporacyjna, komunikacja kryzysowa, relacje z lokalną społecznością i samorządami, prowadzenie konsultacji społecznych, proces inwestycyjny, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważonego rozwoju

Paweł Pisarczyk

Paweł Pisarczyk

Internet Rzeczy, IoT, Edge-IoT, systemy operacyjne, systemy operacyjne czasu rzeczywistego, Smart Grid, transformacja energetyczna, nowoczesna energetyka, inteligentne liczniki, inteligentne urządzenia, spółdzielnie energetyczne, energetyka obywatelska, przemysł 4.0, przemysł 5.0, robotyka, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, AI, big data, bazy danych

ZDROWIE, FARMACJA

Anna Andrzejczak

Anna Andrzejczak

onkologia w rozumieniu procesu zarządzanie opieką

Monika Burzyńska

Monika Burzyńska

problemy epidemiologiczne seniorów, jakość życia

Katarzyna Dubno

Katarzyna Dubno

branża farmaceutyczna, system ochrony zdrowia, ekonomiczne, prawne uwarunkowania prowadzenia biznesu w Polsce, aspekty międzynarodowe funkcjonowania branży farmaceutycznej

Sławomir Jagieła

Sławomir Jagieła

System Ochrony Zdrowia, zarządzanie podmiotami leczniczymi, rynek medyczny, edukacja - szkolnictwo wyższe

Anna Janczewska

Anna Janczewska

ochrona zdrowia

Maciej Juszczyk

Maciej Juszczyk

działalność dydaktyczna: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zdrowie publiczne; działalność operacyjna dot. zarządzania jednostkami ochrony

Krzysztof Kopeć

Krzysztof Kopeć

opieka zdrowotna, refundacja, rejestracja leków, postępowanie administracyjne

Tomasz Kopiec

Tomasz Kopiec

jakość w ochronie zdrowia, zarządzanie podmiotami leczniczymi, nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Krzysztof Łanda

Krzysztof Łanda

system opieki zdrowotnej, prywatne ubezpieczenia medyczne, farmacja

Barbara Misiewicz – Jagielak

Barbara Misiewicz – Jagielak

farmacja, bezpieczeństwo lekowe, refundacja, API, produkcja leków drugiej generacji, ochrona zdrowia

Marcin Piskorski

Marcin Piskorski

rynek apteczny

Michał Modro

Michał Modro

ochrona zdrowia, opieka społeczna, polityka senioralna i rynek pracy

Sadri Rayad

Sadri Rayad

zarządzanie w służbie zdrowia

Grzegorz Rychwalski

Grzegorz Rychwalski

sektor farmaceutyczny, otoczenie biznesu, polskie i europejskie prawo regulujące produkcję API i leków gotowych, polska i europejska legislacja

NIERUCHOMOŚCI, PRAWO BUDOWLANE

Tomasz Artaszewicz-Zawisza

Tomasz Artaszewicz-Zawisza

prawo nieruchomości i prawo planowania zagospodarowania przestrzennego

Marcin Nosiński

Marcin Nosiński

prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i nieruchomości

Cezary Jankowski

Cezary Jankowski

budownictwo, prawo budowlane

CSR, PRAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE, OC CZŁONKÓW ZARZĄDÓW

Monika Drab

Monika Drab

doradztwo i ochrona prawna członków zarządów w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej, w szczególności za decyzje biznesowe, prawo pracy

Anna Potocka-Domin

Anna Potocka-Domin

gender equality i różnorodność w biznesie - DEI, CSR - społeczna odpowiedzialność firm, prawa człowieka w biznesie, SDGs - cele zrównoważonego rozwoju, etyka w biznesie

WOJSKO, OBRONNOŚĆ

Andrzej Kruczyński

Andrzej Kruczyński

bezpieczeństwo imprez masowych, zarządzanie kryzysowe, operacje antyterrorystyczne, działania sił specjalnych, wojsko, obronność

SĄDOWNICTWO

Łukasz Ozga

Łukasz Ozga

postępowania cywilne przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowania sądowo-administracyjne przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, postępowania przed organami administracji publicznej, doradztwo przedsądowe, negocjacje, mediacje, prawo gospodarcze

FUNDACJE RODZINNE, SUKCESJA

Grzegorz Krupnik

Grzegorz Krupnik

energetyka, OZE, elektromobilność, obszar przemysłu, projektów inwestycyjnych, Przemysł 4.0, robotyzacja, sukcesja

Adam Mariański

Adam Mariański

sukcesja biznesu

Agnieszka Krysik

Agnieszka Krysik

przedsiębiorczość rodzinna, sukcesja w biznesie, fundacja rodzinna

Dawid Rejmer

Dawid Rejmer

firmy rodzinne, prawne i finansowe aspekty sukcesji biznesu

Małgorzata Rejmer

Małgorzata Rejmer

firmy rodzinne, strukturyzacja właścicielska i sukcesja biznesu, prawo cywilne, w szczególności prawo spadkowe i handlowe, instrumenty finansowe, wykorzystywane w procesach sukcesji biznesu, prawo, podatki, relacje w rodzinie biznesowej, relacje firmy rodzinnej z otoczeniem, wyzwania sukcesyjne, budowanie firmy na pokolenia

Paweł Tomczykowski

Paweł Tomczykowski

doradztwo w zakresie sukcesji w biznesie, doradztwo w obszarze private client, podatki dochodowe, planowanie podatkowe

Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski

restrukturyzacja, strategia rozwoju i mentoringu strategicznego - w tym sukcesja

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Mieczysław Grodzki

Mieczysław Grodzki

spółdzielczość

EVENTY

Dagmara Chmielewska

Dagmara Chmielewska

organizacja i zarządzanie eventami

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL