49. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

13.07.2023

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Business Centre club, innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. W obradach komisji konkursowej z ramienia BCC weźmie udział Joanna Torbe.

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

–  ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

–  możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział pracownicy reprezentujący zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze oraz innych pracodawców, a także uczelnie, instytuty naukowe, instytucje
i organizacje – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

W Konkursie są przyznawane nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac oraz wyróżnienia dla przedsiębiorstw

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

tel. 22 623 36 83, e-mail: konkursbhp@ciop.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL