9. edycja projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”

30.05.2022

Ruszyła 9. edycja organizowanego pod patronatem BCC projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, którego celem jest poprawa dostępności szczepień ochronnych w Polsce.

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, realizatorów programów profilaktycznych, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy. Inicjatywa służy motywacji do zaangażowania w zdrowie poprzez pokazanie dobrych praktyk i efektów, jakie przynoszą oraz udostępnienie szeregu przydanych materiałów i narzędzi niezbędnych w zaplanowaniu, wdrożeniu i ewaluacji działań.

Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu udostępniane są odbiorcom bezpłatnie na stronie projektu >>

Podczas tegorocznej odsłony projektu organizatorzy zorganizują spotkania z udziałem ekspertów ze świata medycyny, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych, ekspertów Medycyny Pracy, BHP, ekspertów ds. Funduszy Unijnych, przedstawicieli firm i instytucji realizujących programy szczepionkowe oraz przedstawicieli samorządów. Spotkania mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrażania działań zdrowotnych.

Spotkanie pt. Inwestycja w zdrowie jako dobra praktyka CSR – bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie. Etapy i gotowe rozwiązania realizacji programów chroniących pracowników przed chorobami zakaźnymi., dedykowane szeroko rozumianym pracodawcom, przedsiębiorcom i realizatorom programów profilaktycznych, odbędzie się 15 czerwca
(11.00-12.30).

 

Rejestracja >>

Więcej informacji >>

Kontakt: sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl, 515 315 332

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL