Akademia Wykonawców

19.08.2021

 

Business Centre Club objął patronatem honorowym Akademię Wykonawców organizowaną przez Spółkę Open Nexus z Poznania. Akademię stanowić będzie cykl nieodpłatnych spotkań (on-line), które poprowadzą praktycy zamówień publicznych (trenerzy Open Nexus oraz prawnicy, praktykujący na co dzień w obszarze zamówień publicznych).  

 

Dlaczego warto uczestniczyć w Akademii Wykonawców?

Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2020 r. wyniosła 183,5 mld zł (w 2019 r. – 198,9 mld zł), co stanowiło ok. 7,90% produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 r. (szacunek PKB GUS: 2 323,859 mld zł). To rynek czekający na polskich przedsiębiorców.  Od początku obecnego roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Jej wejście w życie wprowadziło nowe zasady ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pełną elektronizację prowadzonych przez zamawiających postępowań. Wejście w życie zupełnie nowej i bardzo obszernej regulacji przyniosło polskim przedsiębiorcom niemałe problemy. Wydarzenie objęte patronatem BCC na celu przybliżyć przedsiębiorcom zainteresowanym tematyką prawa zamówień publicznych meandry tej nowej, formalnej rzeczywistości.   

 

O czym będzie mowa podczas Akademii Wykonawców?

  • Gdzie znaleźć informacje o przetargach?
  • Jak i czym podpisywać się na ofercie?
  • Jakie są narzędzia do elektronicznej komunikacji?
  • Jak rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych (prosto i przystępnie)?
  • Prawa i obowiązki Wykonawców w postępowaniu
  • Wadium w zamówieniach publicznych
  • Jak pokonać bariery wejścia do świata zamówień publicznych?
  • Dobre praktyki i rekomendacje

 

Rejestracja >>

Udział w Akademii jest nieodpłatny.

 

Zapraszamy!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL