Ankieta BCC i Mentor nt. postrzegania i funkcjonowania PPK

21.06.2022

„Blaski i cienie Pracowniczych Planów Kapitałowych” to jedyne, niezależne badanie naukowe dotyczące roli PPK w budowaniu oszczędności emerytalnych.

Tegoroczna edycja badania została rozszerzona o ankietę, która bada co myślą i jak postrzegają PPK pracownicy oraz co wpływa na ten obraz. Badaniem objęci będą zarówno uczestnicy PPK, jak i ci którzy zrezygnowali z oszczędzania w ramach PPK.

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW >>> 

Badanie potrwa do 30 czerwca 2022 r. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmie do 15 minut.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL