Apel Rady Przedsiębiorczości do Rady Ministrów o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia

08.02.2024

7 lutego Rada Przedsiębiorczości, której BCC jest członkiem, wystosowała apel do Rady Ministrów o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia.

Wobec zapowiedzi zmian systemu podatkowo-składkowego Rada zapelowała o uwzględnienie w ramach toczących się prac rozwiązań stabilizujących system finansowania systemu ochrony zdrowia. W szczególności wniesiono o wdrożenie przejrzystych zasad kształtowania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jej wysokość, w poprzednich latach wielokrotnie zaniżana, jest określana w sposób arbitralny i może podlegać w znacznej mierze decyzji politycznej. Podkreślono potrzebę wprowadzenia mechanizmów kompensujących m.in. wydatki na opiekę nad osobami ubezpieczonymi, lecz nieskładkującymi (obecnie to 9,3 mln osób) lub kompensacji niższych składek dla niektórych grup zawodowych.

Rada Przedsiębiorczości zaapleowała również,  aby propozycje zmian ustawowych związanych z systemem podatkowo-składkowym odbyły się w pełnej konsultacji z kluczowymi interesariuszami, a perspektywa stabilnego finansowania ochrony zdrowia miała istotne znaczenie dla toczących się prac.

Pobierz apel >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL