Bank Żywności SOS w Warszawie

21.03.2024

 

Zachęcamy do zaangażowania się w działania charytatywne i wsparcie działającej pod patronatem Business Centre Club organizacji – Bank Żywności SOS w Warszawie. To nie tylko organizacja non-profit, ale również partner biznesowy. Zbiera nadwyżki żywności oraz produkty długoterminowego przechowywania i dostarcza je do ponad 100 organizacji charytatywnych. Każdego roku pozyskuje ok. 3 mln kg. żywności, które trafiają do ponad 50 tys. osób w potrzebie. Zbiera żywność, oddaje godność! Każda pomoc ma znaczenie!

 

Jak możecie pomóc?

Wsparcie materialne: Wasza hojność w przekazywaniu żywności i produktów długoterminowego przechowywania ma ogromne znaczenie dla osób, które borykają się z różnymi trudnościami.

Wsparcie finansowe: w celu utrzymania działań BŻ potrzebuje również środków finansowych. Wasza finansowa pomoc pozwoli zwiększyć ilość pozyskiwanej żywności oraz pokryć koszty utrzymania magazynów i transportu.

 

Co zyskujecie ze współpracy z Bankiem Żywności?

Działacie proekologicznie – poprzez przekazywanie nam nadwyżek żywności, aktywnie angażujecie się w walkę z marnotrawstwem żywności. To przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wzmacniacie swój wizerunek – dbacie o środowisko, pomagacie potrzebującym, działacie społecznie.

Przyciągacie innych – podejmowane akcje charytatywne budują zaangażowanie osób, które zatrudniacie oraz wzmacniają ich poczucie przynależności do firmy. Ma to wpływ na zwiększenie efektywności ich pracy oraz zmniejszenie rotacji kadry.

Stajecie się częścią większej społeczności – Banki Żywności to Federacja skupiającą podmioty z całej Polski.

Otrzymujecie Certyfikat lub tytuł Ambasadora Godności

 

Wspierając Bank Żywności SOS w Warszawie

Współpracujecie przy różnych inicjatywach charytatywnych, co prowadzi do budowania relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń.

Dbacie o coś więcej niż zysk. Opowiedzenie się za wartościami społecznymi i etycznymi przyczynia się do budowania lojalności Waszych klientów i budowania Waszej pozycji lidera.

Stajecie się rozpoznawalni w lokalnym środowisku. Inni chcą z Wami współpracować i macie realny wpływ na kształtowanie i rozwój lokalnej społeczności.

 

Więcej >>

Kontakt: 22 753 85 00, bzsos@bzsos.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL