BCC otwiera się na potrzeby startupów

12.12.2023

Rusza BCC Startups – innowacyjny, autorski projekt Business Centre Club, którego misją jest aktywne kształtowanie oraz rozwijanie ekosystemu startupów w Polsce przy wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i know-how BCC w zakresie budowania optymalnych warunków do prowadzenia biznesu.

Startupy zrzeszone w BCC,  uzyskają możliwość osiągnięcia trwałego sukcesu na rynku poprzez dostęp do szerokiej gamy usług i możliwości (strategie pozyskiwania klientów, techniki efektywnego zdobywania finansowania, wiedza ekspercka o najnowszych trendach rynkowych, unikalny system szkoleń), a także cenne mentoringowe wsparcie.

Tym samym Business Centre Club staje się miejscem, gdzie również startupy mogą wymieniać doświadczenia, budować relacje biznesowe oraz zdobywać kluczowe kontakty w świecie biznesu i inwestycji, zwielokrotniając swoje szanse na sukces.

 

Główne cele BCC Startups:

  • Wsparcie Startupów: Poprzez mentoring, doradztwo biznesowe i dostęp do ekspertów umożliwia przedsiębiorcom skuteczne pokonywanie wyzwań i wykorzystywanie szans.
  • Kreowanie Ekosystemu Innowacji: Poprzez organizację wydarzeń, konferencji, spotkań networkingowych i warsztatów stymuluje wymianę pomysłów, współpracę i synergię między przedsiębiorcami oraz instytucjami wspierającymi startupy.
  • Lobbowanie rozwiązań gospodarczych: BCC pełni rolę głosu przedsiębiorców w kontekście kształtowania polityki gospodarczej. BCC aktywnie lobbuje na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju biznesu, wspierając inicjatywy i propozycje legislacyjne, które sprzyjają innowacyjności, przedsiębiorczości i rozwojowi gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach.
  • Internacjonalizacja Startupów: BCC Startups wspiera również internacjonalizację polskich startupów, pomagając im zdobywać rynki zagraniczne i nawiązywać międzynarodowe partnerstwa. Klub działa jako most łączący polskie startupy z globalnymi możliwościami, otwierając drzwi do międzynarodowej współpracy.

 

Kontakt w sprawie mentoringu:

Przedsiębiorców i firmy członkowskie, zainteresowanych pełnieniem społecznie roli mentora startupów, prosimy o kontakt z Mileną Kowalską, dyrektor Departamentu Relacji Członkowskich, tel. 600 35 17 68, e-mail: milena.kowalska@bcc.pl

 

Kontakt dla startupów:

Luiza Miałkos –  dyrektor wykonawcza BCC Startups  tel. 666 225 414, e-mail: luiza.mialkos@bcc.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL