BCC poleca książki swoich ekspertów

05.04.2023

Warto pamiętać, że wśród ekspertów Business Centre Club mamy wielu cenionych autorów książek. Przypomnijmy zatem kilka relatywnie nowych publikacji pióra naszych ekspertów, które spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem czytelników. I mogą być znakomitą lekturą na wolne dni.

„Dziwne przypadki polskiego menedżera” autorstwa Pawła Olechnowicza, członka Rady Głównej BCC

Historia Pawła Olechnowicza, wybitnego menedżera i twórcy sukcesu grupy Lotos, pokazuje, że na szczyt międzynarodowego biznesu wiedzie długa i trudna droga. Losy Pawła Olechnowicza prowadzą go z małej wsi na Wileńszczyźnie przez studia w Krakowie, dyrektorowanie w elbląskim Zamechu, pracę w zarządzie międzynarodowego koncernu ABB w Zurychu, aż do Gdańska, gdzie zbudował nowoczesną firmę zarządzaną według międzynarodowych standardów.

„Życie polityką naznaczone” Jana Króla, członka Rady Głównej BCC, eksperta ds. legislacji i prac Parlamentu

To niezwykle interesujące wspomnienia, obejmujące okres od drugiej połowy XX wieku po czasy współczesne. Dominuje w niej perspektywa polityczna, ale przeplatana barwnymi wątkami osobistymi, spisanymi w formie prywatnego dziennika – bezpośredniej relacji z wydarzeń, w których udział przypadł autorowi na różnych etapach życia, wraz z przenikliwymi ocenami i opisem towarzyszących emocji.

To bardzo ciekawa perspektywa – zapoznajemy się np. z dramatycznymi wydarzeniami lat 80., widzianymi oczami młodego uczestnika środowisk katolickich, z relacji posła i wicemarszałka Sejmu poznajemy kulisy tworzenia III Rzeczypospolitej, a w ostatnich rozdziałach znajdujemy również przenikliwe analizy sytuacji kraju w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku.

„My Way. Wspomnienia” Józefa Wancera, członka Rady Głównej BCC

Jest autobiografią nestora polskiej bankowości, związanego przez wiele lat (jako prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej) z BNP Paribas Polska S.A. Autor przedstawia w niej trudne rodzinne doświadczenia wojenne, swoje wspomnienia związane z pracą w wielu krajach świata, proces mozolnego budowania kariery w USA, wreszcie – wielkie wyzwania, w tym transformację sektora bankowego.

Bogato ilustrowane wspomnienia to bardzo ciekawa lektura, ale również wartościowa lekcja budowania przywództwa na autentyczności, zaufaniu, poszanowaniu wartości i różnorodności, a przede wszystkim – na szacunku dla drugiego człowieka.

„Global Long-term Economic Growth and the Economic Transformation of Poland and Eastern Europe” prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC

Warto również mieć w swojej ekonomicznej biblioteczce najnowsze anglojęzyczne dzieło profesora Stanisława Gomułki „Global Long-term Economic Growth and the Economic Transformation of Poland and Eastern Europe”, w którym szczegółowej analizie poddane zostają kwestie związane ze wzrostem gospodarczym w kontekście transformacji gospodarczej w Polsce i w krajach Europy Wschodniej.

Czytelnik ma okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi faktami dotyczącymi tempa wzrostu krajów „doganiających”. Prace opublikowane w niniejszej monografii pokazują, że roczne tempo wzrostu per capita (bardzo zróżnicowane, od 0 do ok. 10%) jest silnie uzależnione od stopy inwestycji, jakości siły roboczej i jakości instytucji. Stopa inwestycji jest z kolei zależna od stopy oszczędności krajowych. W Polsce wykazano, że oszczędności krajowe były i są nadal bardzo niskie jak na standardy międzynarodowe. Trendowe tempo wzrostu na poziomie ok. 3,7% było o ok. 2 pp. wyższe niż w najbardziej rozwiniętych gospodarkach, głównie dzięki rozwojowi nowoczesnych instytucji rynkowych i nowego sektora prywatnego, a częściowo dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym i znacznemu napływowi finansów z Unii Europejskiej (UE). Dane pokazują również, że zdecydowanie najmniej udana transformacja w Europie Wschodniej miała miejsce na Ukrainie.

Zachęcamy do lektury!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL