BCC w sejmowej Komisji Samorządu

08.04.2024

Eksperci BCC uczestniczyli w posiedzeniu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęconej raportowi Najwyższej Izby Kontroli w sprawie stanu finansowania samorządów.

Najważniejszą przyczyną spadku dochodów własnych samorządów był spadek dochodów z tytułu PIT w wyniku wprowadzenia programu Polski Ład. Samorządom nie zrekompensowano jednak utraty tych dochodów w żaden trwały sposób. Zamiast tego wprowadzano co roku coraz to nowe rozwiązania, w dodatku już w trakcie wykonywania budżetów. NIK zwraca również uwagę, że dochody własne samorządów były w coraz większym stopniu zastępowane dochodami transferowymi. Bardzo często miały one uznaniowy charakter i trafiały do tych grup samorządów, które z różnych względów były preferowane przez organy administracji rządowej. Widoczna była dyskryminacja dużych miast przy podziale środków przez rząd, nierówne traktowanie samorządów oraz coraz większe uzależnienie ich finansów od decyzji rządu.

– Należy się zgodzić się ze stwierdzeniem, że dochody własne jednostek samorządu terytorialnego były w coraz większym stopniu zastępowane dochodami transferowymi, które często miały charakter uznaniowy – wyjaśnia Mirosław Kasprzak, ekspert BCC ds. współpracy z samorządami. Kondycja finansowa samorządów wprost przekłada się na mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców. Samorządy dysponują w tym zakresie instrumentami dochodowymi takimi jakimi jak wszelkiego rodzaju zwolnienia i ulgi podatkowe, ale również instrumentami wydatkowymi. Te ostatnie są wprost zależne od kondycji finansowej samorządów i dobrze ukierunkowane wydatki inwestycyjne nie tylko podnoszą atrakcyjność danej gminy, ale przede wszystkim pobudzają i rozwijają potencjał lokalnych przedsiębiorców. 

Kontakt: Mirosław Kasprzak, ekspert BCC ds. ESG i współpracy z samorządami,
tel: 608 529 504, e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.org.pl

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL