„BCC – zmiany i nowe wyzwania”, czyli wrześniowe spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC

25.09.2022

22 września br. w Kielcach członkowie Loży Świętokrzyskiej BCC i jej władze spotkały się z prezesem Business Centre Club Jackiem Goliszewskim oraz wiceprezesem Macieje Owczarkiem. Hasła przewodnie spotkania to: „BCC – zmiany i nowe wyzwania” oraz „Misja, Wizja i Wartości BCC”.

Spotkanie rozpoczęła Bożena Staniak, członek Loży Świętokrzyskiej BCC. W imieniu kanclerza Andrzeja Mochonia powitała gości oraz pozostałych uczestników spotkania i poprosiła członków Loży Świętokrzyskiej o krótkie przedstawienie siebie oraz jednostek, które reprezentują. Następnie zarząd BCC powitał uroczyście dwóch nowych członków Loży- Kamila Kamińskiego, właściciela firmy AQUA SYSTEM oraz Rafała Rostockiego, właściciela firmy KONTROL-SERVIS.

Następnie głos zabrał Jacek Goliszewski, który przedstawił ideę nowego pakietu usług, które mają przede wszystkim wspierać prowadzenie biznesu przez członków BCC, m.in. przez funkcję informacyjną, tworzenie relacji biznesowych czy wykorzystywanie wiedzy członków w działaniach na rzecz Klubu. Z kolei Maciej Owczarek przedstawił informacje
dot. wizji, misji i nadrzędnych wartości BCC. Misją BCC jest łączenie ludzi prowadzących biznes oraz wspieranie rozwoju gospodarki.

Po wystąpieniu Macieja Owczarka rozpoczęła się dyskusja dotycząca sytuacji na rynku energii, perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii, możliwości BCC w zakresie lobbowania na rzecz rozwiązań prawnych korzystnych dla biznesu, zniekształceń relacji płacowych w jednostkach na skutek dynamicznego wzrostu najniższej płacy, braku
preferencji w służbie zdrowia dla przedsiębiorców, którzy płacą wysokie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a nie mają z tego tytułu żadnych preferencji. Dyskutowano też o nowym pakiecie usług BCC, proponując ujęcie w nim nowych pozycji, m.in. opieki medycznej nad członkami BCC, zapewnienia VIP-owskich usług dla członków BCC na
lotniskach, lepszej opieki prawnej, wznowienia corocznych spotkań w Teatrze Wielkim w Warszawie itp.

W ramach spraw różnych przypomniano członkom o szkoleniu dot. zmian w przepisach podatkowych organizowanym przez M. Cielibałę, doradcę podatkowego i członka BCC dla służb finansowo-księgowych, zaplanowanym na 27 września br., przekazano informacje dot. prozdrowotnego programu finansowanego ze środków UE przeznaczonego dla członków Loży Świętokrzyskiej, zachęcono do podpisywania umów w ramach programu „Praca dla więźniów”, zaproszono na szkolenie BCC zaplanowane na 14 października „Jak budować innowacyjny i zyskowny biznes”.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL