BEZPŁATNY WEBINAR Z GRANT THORNTON: 10 wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w 2024 r.

09.05.2024

Choć rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane powszechnie jako RODO, obowiązuje od 2018 roku, to nadal pojawiają się wątpliwości związane z podstawowymi pojęciami, wyznaczaniem ról i spełnianiem podstawowych obowiązków wynikających z tego aktu.

Co więcej, niepewność po stronie przedsiębiorców nasila fakt, iż nieustannie uchwalane są nowe akty prawne odnoszące się bezpośrednio bądź pośrednio do tematyki ochrony danych osobowych, m. in. prawo komunikacji elektronicznej, ustawa o sygnalistach, zmiany w prawie pracy dot. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz akty dot. jednolitego rynku cyfrowego.

Poza tym, praktyka stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych nie jest jednolita – organy nadzorcze wydają nowe wytyczne i stanowiska, pojawiają się kolejne decyzje UODO, orzeczenia TSUE. To rzutuje na ochronę danych osobowych, w tym kwestie takie jak: realizacja obowiązku informacyjnego, ocena naruszeń ochrony danych osobowych, realizacja audytów i sprawdzeń. Powyższe czynniki sprawiają zatem, że zagadnienia związane z ochroną danych osobowych podlegają nieustannym zmianom.

Przed jakimi wyznawaniami stoją przedsiębiorcy w zakresie ochrony danych osobowych w 2024 r.?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar BCC i Grant Thornton, podczas którego omówimy kluczowe wyzwania RODO w najbliższym roku.

 

Agenda:

  • Role w procesach przetwarzania danych osobowych
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Transfer danych osobowych poza EOG
  • Wdrażanie nowych rozwiązań w organizacji
  • Naruszenia ochrony danych osobowych
  • Klauzule informacyjne
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Pliki cookie i technologie śledzenia oraz dark patterns
  • Realizacja audytów i analizy ryzyka
  • Ochrona danych osobowych sygnalistów

 

Prelegent:

Łukasz Jarecki – associate, zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

 

Termin:

6 czerwca, godz. 10.00-11.30

 

Bezpłatna rejestracja >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL