Białystok: Dyplom za dialog w regionie

07.05.2012

Loża Białostocka BCC otrzymała dyplom gratulacyjny z okazji jubileuszu 10-lecia prac w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Przewodniczący WKDS, wojewoda podlaski Maciej Żywno, złożył Loży wyrazy uznania i podziękowania za wieloletni udział w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego. W pracach WKDS z ramienia Loży udział biorą: kanclerz Krzysztof Żukowski, Roman Dubowski, Jarosław Bartel.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL