Biznes i medycyna: jak zarobić pieniądze z korzyścią dla chorego?

21.06.2023

„Biznes i medycyna: jak zarobić pieniądze z korzyścią dla chorego?” – to temat kolejnego spotkania w ramach cyklu spotkań w Loży Katowickiej BCC „Porozmawiajmy o zdrowiu”, które odbyło się 16 czerwca 2023 roku w Katowicach, w szpitalu GeoMedical.

Otwierając spotkanie, kanclerz Loży Katowickiej BCC i wiceprezes BCC Eugeniusz Budniok, przywitał zebranych, między innymi wiceprzewodniczącą Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danutę Kamińską, prezesa polsko-włoskiej kliniki leczenia niepłodności Fertilità i byłego wicewojewodę i marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, prezesa Zarządu w grupie Anmar Piotra Bluszcza, prezesa Zarządu Fundacji Wczesnych Badań Medycznych „Meditest” Michała Tabora.

W części zasadniczej spotkania jako pierwsza wystąpiła dr Beata Małecka-Libera, lekarz laryngolog, posłanka na sejm V–VIII kadencji, była wiceminister zdrowia, senator i przewodnicząca Komisji Zdrowia Senatu RP. Przedstawiła działalność Komisji Zdrowia i stanowisko Komisji wobec najważniejszych kwestii w ochronie zdrowia w Polsce. Zwróciła uwagę na niedofinansowanie tego sektora, wskazała obecne problemy dotyczące zdrowia publicznego, a także postulaty zmian. Podkreśliła także konieczność systemowości opieki medycznej (obecnie opieka zdrowotna nie działa w ramach systemu, ale doraźnych działań) oraz rozwoju profilaktyki jako niezbędnego elementu systemu ochrony zdrowia, wraz z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją.

Prof. dr hab. Paweł Buszman, wybitny kardiolog, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, współzałożyciel Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, przedstawił tytułowy temat spotkania: „Biznes i medycyna: jak zarobić pieniądze z korzyścią dla chorego?”. Zgodził się z dr Małecką-Liberą w kwestii znacznego niedofinansowania ochrony zdrowia w Polsce, jak również konieczności rozróżniania pojęcia służby zdrowia i ochrony zdrowia oraz racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków w graniach obu zakresów. Omówił zagadnienia, które wiążą się z rozwojem i planowaniem ochrony zdrowia zgodnie z modelami biznesowymi zarządzania i świadczenia usług, co powinno zapewnić rozwój i efektywność systemu, wskazał też pięć imperatywów poprawy usług medycznych: ocena wartości usługi, poprawienie procesów poszczególnych etapów opieki zdrowotnej, uwzględnianie potrzeb pacjentów, nacisk na decentralizację systemu ochrony zdrowia, zintegrowana opieka stała. Zwrócił uwagę na to, że problem demograficzny wiąże się nie tylko z niską dzietnością, ale również z długością życia w zdrowiu i w zdolności i chęci do pracy. Podkreślił, że ochrona zdrowia to inwestycja w społeczeństwo.

Temat innowacyjności w medycynie przedstawił dr hab. Zbigniew Nawrat, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wynalazca, pionier robotyki medycznej, twórca komór wspomagania serca POLVAD, twórca i kierownik projektu polskiego robota chirurgicznego Robin Heart, dyrektor kreatywny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Prof. Nawrat nie zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez dr Małecką-Liberę i prof. Buszmana. Zaznaczył, że jego zdaniem kluczem do korzystnych i oczekiwanych zmian w systemie ochrony zdrowia nie jest  zwiększenie wydatków i urynkowienie usług medycznych, ale jest nim wspieranie rozwoju i wprowadzanie do medycyny innowacyjnych rozwiązań – świat zmieniają bowiem technologia, innowacyjność i nasze wybory. Prof. Nawrat przedstawił, jak funkcjonują start-upy obecnie w Polsce i jakie są nowe i prognozowane trendy. Zwrócił uwagę – używając retorycznego skrótu – że  dziś właściwie jedyne dobro narodowe to wykształceni Polacy, dlatego też nasz kraj może liczyć na zainteresowanie na przykład firm wiodących prym w branży IT. Podkreślił też, że stoimy przed piątą rewolucją – wprowadzającą do ery sztucznej inteligencji i że ten fakt powinien być podstawą działań ukierunkowanych na rozwój i planowanie funkcjonowanie państwa.

O transporcie dronowym w medycynie mówił Marcin Dziekański, pełnomocnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  ds. technologii bezzałogowych,  kierownik projektu „Drony nad metropolią”. Przedstawił wspomniany program, płynące z niego wnioski, wskazania do wprowadzania transportu dronowego, zakresy obecnego i możliwego użycia (na przykład transport krwi do transfuzji, transport próbek krwi podczas operacji), jak również najważniejsze problemy i kwestie dotyczące takiego transportu, w tym w zakresie regulacji prawnych, a także przyzwolenia społecznego.

Już w trakcie wystąpień zebrani wypowiadali się na poruszane tematy, a po wystąpieniach rozgorzała dyskusja, w której głos zabrali prawie wszyscy, co znów pokazuje, jak palącym problemem jest ochrona zdrowia, a także idea wprowadzenia modelu biznesowego do medycyny. Chyba też wszyscy byli zgodni co do potrzeby głębokich i kompleksowych zmian w zakresie ochrony zdrowia w Polsce. Własny punkt widzenia w temacie ochrony zdrowia przedstawili między innymi: Piotr Bluszcz, prezes Zarządu w grupie Anmar, Marcin Świerad, prezes Zarządu Maltańskiej Służby Medycznej, dr Katarzyna Cichos z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kwestią dzieląca zebranych była koncepcja tego, jakie zmiany przyniosą zamierzony rezultat stworzenia w Polsce systemu kompleksowej, nowoczesnej i skutecznej ochrony zdrowia obywateli. Czy można pogodzić cele ochrony zdrowia i biznesu? Czy urynkowienie usług medycznych będzie prowadziło do podniesienia ich jakości i dostępności czy też skieruje kraj w stronę modelu znanego z USA? Jak zapewnić właściwe i efektywne wydatkowanie środków? Czy  bez zwiększenia udziału finansowego obywateli można zapewnić obywatelom ochronę zdrowia, która da im możliwość długiego życia w dobrym zdrowiu? Po raz kolejny potwierdziło się, że na te i podobne pytania nie można udzielić jasnej i prostej odpowiedzi, a co za tym idzie, planowanie zmian w ochronie zdrowia wymaga korzystania z arsenału wiedzy i doświadczeniu specjalistów z różnych dziedzin, jak również samych pacjentów.

Z sali konferencyjnej dyskusja przeniosła się do holu, gdzie jeszcze długo trwały rozmowy.

Na zakończenie uczestnicy mogli zwiedzić kompleks GeoMedical, będący jedną z realizacji gospodarza spotkania Grupy Deweloperskiej Geo (https://www.geogrupa.pl/). Zaawansowany technologicznie kompleks GeoMedical, zlokalizowany w centrum Katowic, z ceną dużo niższą niż porównywalne obiekty, stoi praktycznie pusty. Brak jego kontraktowania i wykorzystania w polskiej ochronie zdrowia trudno jakakolwiek wytłumaczyć i zrozumieć.

Bardzo dziękujemy Grupie Deweloperskiej Geo za gościnę, a uczestnikom za przybycie i udział w interesującej dyskusji!

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL