BCC Kobiety

CERTYFIKAT RÓWNOŚCI PŁAC

symetryczność wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn

Certyfikat Równości Płac to inicjatywa pozwalająca na kontrolę symetryczności wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn. Opracowane narzędzie jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, którego celem jest nagradzanie organizacji przestrzegających równe wynagrodzenia niezależnie od płci.

Gender payment gap i inspiracja do zmiany

Certyfikat jest filarem projektu BCC Kobiety. Jego głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi przedsiębiorców i przedsiębiorczyń na temat gender payment gap. Badanie jest swoistego rodzaju walką z nierównościami, poprzez wskazanie problemu. Zadaniem CRP jest zbudowanie pola do rozmowy o równości oraz szerzenie równości – dostępu do podstawowych praw, czyli równych wynagrodzeń.

Inspiracją do utworzenia Certyfikatu Równości Płac stało się rozwiązanie wykreowane na Islandii, w którym to oddolna inicjatywę zrównania praw kobiet i mężczyzn w zakresie równych szans w zatrudnieniu i wynagrodzeniu, przerodziła się w unormowanie zapisane w ustawie. Obligując każdy podmiot zatrudniający pracowników do przestrzegania równych płac pod rygorem kontroli przez ministra i podległe mu jednostki.

Certyfikat Równości Płac jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce, stanowiącą realne narzędzie pracy w walce z dyskryminacją ze względu na płeć.

Narzędzie by zapoczątkować zmianę

Kwestionariusz, będący podstawą badania, został podzielony na sekcje. Określona budowa pozwala na analizę polityki firmy, kultury organizacji oraz procesów występujących na różnych szczeblach i w oddziałach organizacji. Zaproponowane rozwiązanie ma za zadanie nakierować uwagę nie tylko na już istniejące procedury wynagradzania w organizacji, a również na takie aspekty jak rekrutacja, struktura zespołu, obowiązująca polityka premii i awansów.

Ideą CRP nie jest negowanie rozwiązań występujących w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Celem jest pokazanie możliwości i obszarów, w którym należy wprowadzić odpowiednie procedury, aby zapewnić równość płci.

Certyfikat Równości Płac jest jedyne rozpoczęciem ważnych rozmów dotyczących równości płci w biznesie. To rozwiązanie mające na celu zwrócenie uwagi na występujący problem.

Na jaki problem odpowiada?

  • Aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i wynosi 48,3%.
  • Kobiety zarabiają średnio o mniej od mężczyzn 18,5 % – według danych GUS.
  • W sektorze przedsiębiorstw kobiety na szczycie – dyrektorzy, członkowie zarządów – stanowią co najwyżej 15,16%.
  • W organizacjach non-profit, kobiety na szczycie to zaledwie 20%.
  • Wśród wyższej kadry kierowniczej po ślubie 2/3 żonatych mężczyzn miało dzieci, ale tylko 1 / 3 zamężnych kobiet miała dzieci.

Dane jednoznacznie wskazują na brak równości płci w biznesie. Celem BCC Kobiety jest sukcesywne wprowadzanie permanentnych zmian i rozwiązań. Projekt zakłada niewielkie, poprzedzone ogromnym nakładem pracy kroki, które mają doprowadzić Polki i Polaków do jednego celu – równości płci. Certyfikat Równości Płac jest jednym z wykreowanych rozwiązań, które ma przybliżyć ekosystem biznesu do sytuacji idealnej – pozbawionego dyskryminacji rynku.

Przyznanie Certyfikatu

Proces certyfikacji jest dobrowolny. Badanie zostaje wykonane tylko na podmiotach, które zgłosiły swoją chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

Kontrola odbywa się poprzez przesłanie kompletu dokumentów obejmujących dane do kilku lat wstecz. Decyzję o przyznaniu certyfikatu zostaje podjęte przez Kapitułę, po analizie danych zawartych w kwestionariuszu. Zgłoszone podmioty mogą liczyć na odpowiedź zwrotną w ciągu 30 dni roboczych.

LAUREACI

Certyfikatu Równości Płac

Engave jest partnerem oraz preferowanym dostawcą usług i rozwiązań technologicznych, wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Firma dostarcza usługi strategicznego doradztwa technologicznego oraz wdraża narzędzia i rozwiązania IT. Ich misją jest dawać małym i średnim przedsiębiorcom możliwość dostępu do tych samych rozwiązań technologicznych, po które sięgają duże korporacje, by pomóc im rosnąć i konkurować w rozwijającym się cyfrowo świecie.

W imieniu firmy Engave Certyfikat Równości Płac odebrała Pani Adrianna Kilińska, Prezes Zarządu Engave.

Adrianna Kilińska, Prezes Zarządu Engave

„Chcemy, żeby środowisko biznesowe było przykładem dla wszystkich obszarów życia społecznego. I my przedsiębiorcy mamy najlepsze, wymierne dowody na to, że zarówno kobiety jak i mężczyźni są w stanie osiągać jednakowe wyniki we wszystkich sferach naszych działalności.”

„Jesteśmy dumni z otrzymania Certyfikatu Równości Płac, ponieważ stawia nas on w gronie firm, które rozumieją, jaką ogromną rolę odgrywają w z biznesie Kobiety, pomimo ciągle niesprzyjających uwarunkowań społeczno – kulturowych. Będziemy ze szczególną troską przyglądać się procesom wewnątrz firmy i planować działania w taki sposób, aby równość płac była naszym wyróżnikiem na rynku pracy.”

Grupa Progres to firma z polskim kapitałem, która od 2002 roku wspiera przedsiębiorstwa na terenie całej Polski oferując nowoczesne usługi HR. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, doradztwie biznesowym i szkoleniach oraz legalizacji zatrudnienia. Jest jednym z najszybciej rozwijających się dostawców usług HR w Polsce.

Dzięki pasji, zaangażowaniu i odpowiedzialnym decyzjom, buduje trwałe relacje biznesowe.
Skupia się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, dopasowanych do aktualnych wyzwań rynku pracy.

W imieniu firmy Grupa Progres Certyfikat Równości Płac odebrała Pani Magda Dąbrowska
Wiceprezes Zarządu Grupa Progres.

Magda Dąbrowska Wiceprezes Zarządu Grupa Progres

„W naszej organizacji są pewne zasady, których trzymamy się od lat. Nie ważne jakiej jesteś płci, ważne co wnosisz do organizacji. Jeżeli masz kwalifikacje na dane stanowisko – ubiegaj się o nie! Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodne z doświadczeniem zawodowym oraz z widełkami przyjętymi przez firmę do konkretnego poziomu stanowisk tzn. Konsultant, Specjalista, Starszy Specjalista, Kierownik, Dyrektor. To nie płeć decyduje o poziomie Twojego wynagrodzenia, a wyniki jakie osiągasz na swoim stanowisku.”

„Certyfikat jest naszą wisienką na torcie! Jest potwierdzeniem naszej konsekwencji przez te 20 lat istnienia na rynku. Certyfikat jest dowodem na to, że w naszej organizacji nie tylko mówi się o równości płci, ale także się ją demonstruje w realnym działaniu. Grupa Progres od zawsze stawia na równość, która przejawia się nie tylko w równym wynagrodzeniu bez względu na płeć czy wiek, ale także w równym dostępie do awansu. Uważamy, że kultura sprawiedliwości panująca w naszej organizacji ma kluczowe znaczenie w rozwoju naszej firmy.”

Grupa Santander Bank Polska jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander.

Celem jest pomaganie ludziom w spełnianiu marzeń, realizacji planów i osiąganiu
założonych celów, dlatego we wszystkim, robią kierują się kierujemy podstawowymi
wartościami: Przyjazny| Rzetelny| Dla Ciebie.

W imieniu firmy Grupy Santander Bank Polska Certyfikat Równości Płac odebrała Pani Dorota Strojkowska, Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego.

Dorota Strojkowska, Członkini Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego

„W Santander Bank Polska kobiety stanowią blisko 55% wszystkich menedżerów i zajmują 35% najwyższych korporacyjnych stanowisk zarządczych. Ciągle rosnący poziom zatrudnienia kobiet na najwyższych stanowiskach menedżerskich to wynik naszych działań promujących równe traktowanie pracowników.”

„Jako bank czujemy się zaszczyceni, że dołączyliśmy do grona firm posiadających Certyfikat Równości Płac. Jest to dla nas potwierdzenie tego, że obraliśmy dobry kierunek i zmierzamy ku wyznaczonemu celu. To również oficjalne zobowiązanie banku do dalszego wspierania równości płac.”

Wedia Ann to firma, która zrealizuje kompleksowo i profesjonalnie każdą kampanię reklamową – od pomysłu, poprzez druk materiałów reklamowoch, wykonanie odpowiednich artykułów promocyjnych, aż po fotografię eventową.

Sposób w jaki podchodzą do wyzwań i realizacji zamówień, czyni z nich niepowtarzalny i wyjątkowy zespół do zadań specjalnych.

W imieniu firmy Wedia Ann Certyfikat Równości Płac odebrał Pan Konrad Jędraszczak Dyrektor Operacyjny Wedia Ann.

Konrad Jędraszczak Dyrektor Operacyjny Wedia Ann

„Zgłoszenie naszej kandydatury do CRP było okazją do zatrzymania się i bliższego przyjrzenia się tej kwestii. Okazało się, że niektóre mechanizmy działają świetnie, jednak nie są sformalizowane, a warto czasem mieć dokument do którego możemy się odwołać.”

„Bez tego nie da się iść dalej. Jak można mówić o innych wartościach, celach, wizjach, nie mając na względzie tak zasadniczej kwestii jak równość płac i płci.”

SMAY to krakowska rodzinna firma, która od 34 lat dostarcza rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa wentylacyjnego.

Aktualnie SMAY to stabilna marka z ponad 15 tysiącami klientów na całym świecie
i dystrybucją w 34 krajach. Od początku swojego istnienia firma jest związana z instytucjami naukowymi oraz jednostkami badawczymi, dzięki czemu dzisiaj ma nie tylko kilkanaście wzorów użytkowych i 4 patenty europejskie, ale także śmiałość w realizacji misji, którą jest dostarczane bezpieczeństwa wentylacyjnego jutra – dzisiaj.

W imieniu firmy SMAY Certyfikat Równości Płac odebrała Pani Agata Gibek, HR Manager SMAY.

Marzena Maj, V-ce Prezes(ka) SMAY Sp. z o.o

„Przeprowadzając pionierskie w skali Europy projekty i wdrażając na wszystkich kontynentach rozwiązania oparte na własnych patentach, nie możemy zapominać o tym, co elementarne. O etyce, moralności i ludzkiej przyzwoitości. Równość płac niezależnie od płci jest dla mnie i dla wszystkich osób tworzących SMAY synonimem przyzwoitości.”


„Równość jest dzisiaj obowiązkiem nas wszystkich. Posługiwanie się stereotypami dotyczącymi płci nie ma miejsca w firmach, które myślą o rozwoju. Takie firmy mogą się rozwijać tylko dzięki optyce, która pozwala im postrzegać pracowników wyłącznie przez pryzmat ich potencjału. Jestem szczęśliwa i dumna, że SMAY jest jedną z takich firm.”

Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J. łączy w sobie marki miejsc przepełnionych magią. Należą do nich hotele resortowe Hotel Villa Verde Congress & SPA w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Hotel Verde Montana Wellness & SPA u podnóża Gór Stołowych.

Wartości, jakimi kieruje się Grupa Łapaj tworząc swoje marki to przede wszystkim gościnność. Lokalizacje łączy otwartość na biznes, jednocześnie stawiając na rodzinną atmosferę. Drugim filarem budującym spółkę jest Browar Jana, czyli produkcja piwa rzemieślniczego charakteryzująca się możliwością wykonania spersonalizowanej etykiety na produkcie.

W imieniu Grupy Łapaj Certyfikat Równości Płac
odebrała Pani Agnieszka Łapaj – prezes Zarządu, Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J.

Agnieszka Łapaj, Prezes Zarządu, Grupa Łapaj Sp. z o.o. Sp. J.

„Już na premierze projektu BCC Kobiety zgłosiłam swoją chęć wzięcia udziału w pierwszej edycji certyfikacji. Uważam, że inicjatywa taka jak Certyfikat Równości Płac spełnia przede wszystkim cele edukacyjne. Gender equality to trend światowy, który w Polsce nie jest jeszcze wystarczająco popularny, by stać się prawnym zapisem. Cieszę się, że moja firma może zwrócić uwagę na tak ważny temat, jednocześnie stając się pewnego rodzaju inspiracją. Niezależnie od branży należy zwracać uwagę na równość. My, jako Grupa Łapaj równość stawiamy to jako priorytet.”

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL