Czy wiesz jak zabezpieczyć swój majątek i dlaczego warto oddzielać działalność operacyjną od aktywów Spółki?

16.06.2023

W ubiegłym tygodniu w Loży Warszawskiej Business Centre Club odbyło się spotkanie o tym, jakie działania może podjąć dzisiaj każdy przedsiębiorca, któremu zależy na tym, aby majątek firmowy był bezpieczny i odporny na „finansowe turbulencje”.

Naszą prelegentką była członkini BCC – dr Małgorzata Rejmer – prezeska i współwłaścicielka Kancelaria Finansowa LEX Sp.z o.o., ekspert w dziedzinie sukcesji biznesu.

Zgodziliśmy się, że skutki kryzysu mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę i że warto podejmować działania profilaktyczne chroniące majątek. Jednym z nich jest strukturyzacja właścicielska polegająca na oddzieleniu działalności operacyjnej od majątku firmy.  Omówiliśmy, który model strukturyzacji właścicielskiej jest optymalny oraz jakie czynności prawne należy podjąć w ramach strukturyzacji właścicielskiej.

Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Rejmer za podzielenie się wiedzą oraz wszystkim uczestnikom za gorącą dyskusję i pytania.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL