Dobroczyńca Roku

30.01.2024

Trwa nabór zgłoszeń w organizowanej pod patronatem BCC 27. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Wnioski można wysyłać do 8 lutego 2024 do godziny 13:00.

W bieżącej edycji będzie można nominować firmy i fundacje korporacyjne w następujących kategoriach: „Kultura i edukacja”, „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”, „Pomoc uchodźcom i Ukrainie”, „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”, „Wolontariat pracowniczy”.

Aktualny regulamin oraz wzory wniosków >>

 


 

O konkursie

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Niezmiennie, nieprzerwanie od ponad 25 lat nagradzamy firmy zaangażowane społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm.

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz społeczności lokalnej, przed edukację, kulturę, promocję różnorodności, czy zdrowia, a także pomoc osobom najbardziej potrzebującym, aż po programy wolontariatu pracowniczego i długofalowe zaangażowanie we wspieranie organizacji społecznych.

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL