Dobry Partner PCPM

28.05.2021

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi program dla małych i średnich przedsiębiorstw i zaprasza polskie firmy do wspólnych projektów pomocowych. Patronat nad programem Dobry Partner PCPM objął Business Center Club.

Ideą programu jest połączenie sił biznesu i Fundacji PCPM w celu niesienia skutecznej pomocy osobom potrzebującym: uchodźcom w Libanie, uczniom szkoły podstawowej w Etiopii, pacjentom Centrum Dożywiania w Sudanie Południowym.

Program Dobry Partner to również korzyści dla firmy, która zdecyduje się na współpracę. Najważniejsze z nich to wzmocnienie wizerunku wśród klientów i wyróżnienie marki na polskim rynku. Polacy coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, które wspierają cele ważne społecznie, a pracownicy kierują się tym przy wyborze pracodawcy.

Fundacja PCPM dostarczy firmom materiały komunikacyjne i wsparcie, np. w obszarze zaangażowania pracowników.

 

Jak zostać Dobrym Partnerem PCPM: 

Fundacja PCPM od 15 lat realizuje projekty rozwojowe i humanitarne w pond 15 krajach. Firma, która zostanie Dobrym Partnerem PCPM stanie się częścią działań, takich jak:

  • długofalowe i odpowiedzialne programy dożywiania w Etiopii i Sudanie Południowym
  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i pomocy medycznej w Etiopii, Libanie i Sudanie Południowym
  • dach nad głową dla uchodźców z Syrii w Libanie

 

Jak zostać Dobrym Partnerem PCPM?

Pierwszy krok to wybór celu:

  • Rok obiadów dla całej szkoły Selam Chora w Etiopii
  • Rok wsparcia dla Centrum Dożywiania w Gordhim w Sudanie Południowym
  • Rok bezpiecznego schronienia dla uchodźców z Syrii
  • Cele statutowe – środki trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne

Drugi to wysłanie maila na adres dobrypartner@pcpm.org.pl

Trzeci, którym zaopiekuje się PCPM, to sfinalizowanie formalności i przekazanie materiałów promocyjnych projektu firmie.

Fundacja PCPM jest apolityczna, niesie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Dzięki doświadczeniu otrzymane wsparcie zmienia w wydajną pomoc.

 

Więcej informacji >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL