Enactus Poland

07.09.2023

Enactus to globalna organizacja non-profit skupiająca się na rozwijaniu projektów społeczno-gospodarczych, które mają na celu poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój społeczności lokalnych. Program jest obecny w 33 krajach na ponad 1700 uczelniach. 

W Polsce program pod patronatem Business Centre Club prowadzony jest w ramach działań Enactus Poland. Wspólnie ze studentami zrzeszonymi w programie oraz Partnerami i ośrodkami akademickimi od ponad 10 lat tworzymy innowacje społeczne w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ i koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Enactus to wielki biznesowy tygiel przedsiębiorczych i kreatywnych studentów, pełen talentów i energii. Zadaniem studentów w ramach programu jest zaplanowanie i realizacja biznesowych projektów w 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Studenci Enactus to młodzi liderzy o rozwiniętej wiedzy i umiejętnościach. Osoby proaktywne, ambitne oraz zaangażowane w realizację celów. Praca w projektach Enactus uczy ich jak podjąć inicjatywę, jak zaplanować i zrealizować projekt, jak efektywnie się komunikować i współpracować w zespole, również z pozycji lidera.

Projekty studenckie odpowiadają na konkretne problemy lokalnej społeczności i są innowacyjnymi rozwiązaniami. Poprzez wdrażanie i wykorzystanie koncepcji biznesowych, edukację grupy docelowej oraz jej aktywizację, działania osiągają mierzalne i stabilne efekty.

Corocznie powstaje kilkanaście projektów tworzonych przez zespoły Enactus Poland na najlepszych uczelniach m.in Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 


 

Przykłady nowoczesnych projektów stworzonych przez studentów: 

PICCY Projekt opiera się na tworzeniu szytej w Polsce odzieży z wyjątkowymi nadrukami. Grafiki, które znajdują się na odzieży to rysunki stworzone przez podopiecznych fundacji m.in. dzieci objęte chorobami onkologicznymi z fundacji. Projekt jest obecnie przynoszącym zyski społecznie-odpowiedzialnym przedsiębiorstwem.

Capitalize Aplikacja, która została wdrożona w obecnym roku akademickim, uczy oszczędzania. Za projekt odpowiada zespół z Enactus Politechnika Warszawska,

WaterFilter Zespół projektowy z Enactus UE Poznań obrał sobie za cel zapewnienie czystej i bezpiecznej wody, poprzez stworzenie filtra, który zatrzymuje farmaceutyki i inne, niebezpieczne substancje,

InSuDi Insuline Sugar Disease to interaktywny, mobilny i przyjazny najmłodszym użytkownikom kalkulator dla cukrzyków typu 1., pozwalający obliczyć wymaganą dawkę insuliny z uwzględnieniem potrzebnych parametrów. Projekt stworzył zespół z Enactus Politechnika Poznańska.

 


 

 

Enactus Poland jest organizatorem 3 kluczowych, cyklicznych wydarzeń biznesowych: konferencji Enactus Starter oraz Enactus Future Leaders, które skierowane są do społeczności Enactus zainteresowanej zgłębieniem wiedzy w tematach zarządzania projektami, design thinkingu, CSR, negocjacji biznesowych, pitchingu itp.  Dzięki współpracy ze studentami osiągamy efekt synergii, korzystamy z młodzieńczego out-off-box thinking i przede wszystkim wspieramy młodych ludzi w rozwoju.

Najważniejszym wydarzeniem podczas roku jest Enactus Poland National Competition, czyli prestiżowy konkurs na najlepszy startup społeczny. Studenci prezentują swoje projekty przed biznesowym jury składającym się z Prezesów polskich i zagranicznych spółek. Zwycięski zespół reprezentuje nasz kraj na międzynarodowym konkursie Enactus World Cup.

Enactus World Cup to coroczna międzynarodowa konferencja Enactus i konkurs na najlepszy projekt społeczny spośród reprezentacji z ponad 30 krajów. Jest to prawdziwe święto wszystkich zespołów Enactus z całego świata, połączona niesamowitą dawką inspiracji, motywacji i przedsiębiorczości. Enactus World Cup 2022 odbył się w Puerto Rico, a tegoroczna edycja Enactus World Cup 2023 odbędzie się w Utrechcie w Holandii. Podczas Enactus World Cup 2022 zwycięzcami zostali studenci z Uniwersytetu Ain Shams w Kairze (Enactus Egipt). Ich projekt – Crevita – to zintegrowane przedsiębiorstwo społeczne oparte na odławianiu i wykorzystaniu inwazyjnych raków znad Nilu. Crevita stworzyła 325 miejsc pracy, wygenerowała przychody w wysokości 6,5 mln EGP i zwiększyła dochody beneficjentów o 260%.

 

Więcej informacji:>>

Facebook >>

LinkedIn >>

Instagram >>

YouTube >>

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL