ESG wpłynie na konkurencyjność

03.07.2023

W BCC dzielimy się wiedzą. O nowych wyzwaniach dla przedsiębiorstw w związku z raportowaniem ESG rozmawialiśmy w czwartek 29 czerwca  podczas kolejnego spotkania Loży Lubelskiej BCC.

Pod koniec grudnia 2022 roku weszła w życie unijna dyrektywa CSRD o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Korzyści dla przedsiębiorstw w zakresie ESG to nie tylko poprawa wizerunku, ale przede wszystkim wsparcie w decyzjach strategicznych, a w konsekwencji poprawa kluczowych elementów działalności: efektywności kosztowej i wzrostu konkurencyjności.  – powiedział podczas spotkania Mirosław Kasprzak, ekspert BCC ds. ESG, dyr. Loży Lubelskiej.

Zdaniem Piotra Glena, kierownika Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju SGH – To szczególne wyzwanie dla sektora MŚP. Nieraportowanie lub nierzetelne raportowanie może spowodować wypadnięcie z łańcucha dostaw.

W ESG najwięcej trudności sprawi raportowanie środowiskowe. Przedsiębiorcy będą musieli wiele się nauczyć w zakresie prawidłowego podejścia do bioróżnorodności czy śledzenia śladu węglowego – mówił Ryszard Pazdan, ekspert BCC ds. polityki środowiskowej.

– W praktyce  oznacza to również umiejętność połączenia odbiorców, dostawców i pracowników – skonkludował  Marcin Kania, dyrektor regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

– W dzisiejszym świecie dwie transformacje na dziesięciolecia będą definiować przewagę konkurencyjną – jest to cyfryzacja i ESG. Firmy nie uwzględniające czynników ESG mogą w przyszłości mieć ograniczony dostęp do pozyskiwania finansowania na rynku bankowym i funduszowym dodaje Mirosław Kasprzak.

link do artykułu prasowego >>

debata ESG >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL