ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki

20.07.2023

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na organizowaną pod patronatem Business Centre Club I Konferencję Naukową pt. „ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 r. w Warszawie.

Konferencja jest odpowiedzią na potrzebę zmian związanych z uwzględnianiem aspektów ESG w działalności podmiotów gospodarczych, w sektorze finansowym, niefinansowym, jak również w administracji publicznej. Jej celem jest dyskusja przedstawicieli środowiska naukowego oraz biznesowego wokół problematyki ESG w teorii i praktyce oraz aktualnych wyzwań w tym obszarze.

Tematyka Konferencji uwzględnia następujące cztery bloki tematyczne:

  • zrównoważona transformacja gospodarki,
  • zrównoważona transformacja samorządów,
  • zrównoważona transformacja rynków finansowych,
  • zrównoważona transformacja rynku nieruchomości.

Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowo-badawczego reprezentantom świata nauki oraz doświadczeń związanych z zarządzaniem aspektami ESG z perspektywy przedstawicieli praktyki gospodarczej. Miło nam również poinformować, że możliwa będzie publikacja artykułów naukowych w renomowanych czasopismach.

Szczegółowe informacje o Konferencji >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL