FIRMA DOBRZE WIDZIANA 2022

29.11.2022

29 listopada w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się uroczysty finał XIII edycji konkursu „Firma Dobrze Widziana”. Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Podczas uroczystości 65 laureatom zostały wręczone specjalne dyplomy. W uroczystości, obok zwycięzców konkursu, uczestniczyli członkowie kapituły (przewodniczący – Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jacek Goliszewski, prezes BCC, ks. Andrzej Sikorski i Piotr Onikki-Górski, ekspert BCC ds. społecznej odpowiedzialności biznesu), kanclerze BCC z regionu nagrodzonego przedsiębiorstwa oraz osoby wiązane z ideą CSR.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać każdy członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Laureaci konkursu „Firma Dobrze Widziana”, którzy w kolejnych latach kontynuują działania oparte na zasadach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, mogą ubiegać się o tytuł w następnych edycjach konkursu.

Oceny dokonuje się na podstawie Ankiety Konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest:

  • opracowana i wdrożona strategia działań w obszarze CSR,
  • skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy na ten temat
  • polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia,
  • oraz przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Lista laureatów >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL