FORUM SZTUKI LOŻY DOLNOŚLĄSKIEJ BCC

10.02.2023

Przez ostatnie dwa miesiące członkowie Loży Dolnośląskiej BCC spotykali się w ramach FORUM SZTUKI w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu.

Były to wyjątkowe spotkania z artystami i kolekcjonerami – długie rozmowy o sztuce, jej odbiorze i wpływie na ludzi. A także o tym, czy na sztuce można zarobić, jak stworzyć kolekcję i co przyświeca kolekcjonerom.

Łączenie ludzi i środowisk jest od zawsze zamysłem Loży Dolnośląskiej BCC. Od 16 lat tworzona jest platforma współpracy – Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki. Idea Forum Sztuki narodziła się właśnie w jednym z działających na platformie DRPiN zespołów roboczych.

Zwieńczeniem spotkań była Aukcja Charytatywna, z której dochód zostanie przekazany wrocławskim Centrom Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży (dawniej świetlice środowiskowe).

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL