Fundacja rodzinna – sukcesja szyta na miarę?

18.05.2023

24 kwietnia Loża Warszawska Business Centre Club zorganizowała spotkanie, którego gościem był Paweł Tomczykowski, partner zarządzający i prezes Zarządu Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Tematem spotkania było wejście w życie 22 maja 2023 ustawy o fundacji rodzinnej. Rozmawialiśmy o procesie utworzenia fundacji, jej istocie oraz funkcji ochronnej jaką ma pełnić, czyli zabezpieczenia rodzinnego biznesu przed ryzykownym dziedziczeniem i rozdrobnieniem własności.

Poruszaliśmy również temat opodatkowania fundacji i wypłaty świadczeń dla beneficjenta z tzw. grupy „zerowej” w stosunku do fundatora. Organy fundacji rodzinnej i odpowiedzialność cywilnoprawna także stanowiły temat gorącej dyskusji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL