HyperView Sp. z o.o. z nowym kontraktem dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlnaego

27.12.2022

Firma członkowska BCC HYPERVIEW Sp. z o.o. podpisała umowę z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego na budowę i wdrożenie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie SOPAB.

W imieniu HyperView umowę podpisał Prezes Zarządu Wojciech Jeszka, a ze strony GUNB Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska. Kontrakt obejmuje budowę systemu z najważniejszymi funkcjonalnościami i uruchomienie oprogramowania do 30 czerwca 2023 r. Wdrożenie Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie będzie stanowiło III etap procesu cyfryzacji w budownictwie.

Najważniejsze funkcje systemu polegają na gromadzeniu i udostępnianiu informacji o wszelkich rejestrach, ewidencjach, danych przestrzennych i innych, które są niezbędne dla urzędnika przy podejmowaniu decyzji w procesie budowlanym. Ponadto system będzie korzystał z danych innych systemów takich jak e-Budownictwo, RWDZ, EZD oraz wyposażony zostanie w gotowe wzory pism, a także zapewni automatyczne generowanie raportów.

Cyfryzacja umożliwia nieprzerwane działanie procedur oraz bezpieczeństwo pracowników każdego urzędu. Wdrożenie SOPAB wygeneruje ogromne oszczędności czasu i pieniędzy, a dzięki cyfrowym usprawnieniom na jakości zyskuje również obsługa klienta – są to wartości dodane całego procesu cyfryzacji.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL