Marek Goliszewski In memoriam

03.06.2022

Serdecznie dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia w tym trudnym dla nas czasie mierzenia się za stratą założyciela i prezesa Business Centre Club Marka Goliszewskiego. W tak bolesnych dla nas chwilach dzieliliście z nami smutek, żal, okazaliście wiele serca. Państwa pamięć o śp. Marku Goliszewskim była dla nas głęboko poruszająca i bardzo ważna. Jesteśmy wdzięczni za troskę i liczne dowody życzliwości.

Takim go zapamiętamy:

Prezes był osobą niezwykłą. Nie tylko dlatego, jak wiele zrobił i jak wielki wpływ miał na polską gospodarkę (to wiemy wszyscy), ale również dlatego, że pomimo swojej wielkości, popularności, licznych nagród – miał czas, ufał i wspierał młodych jak mało kto! Był ogromną inspiracją nie tylko dla mnie, ale z całą pewnością dla tysięcy, dziesiątek tysięcy młodych osób, które przez ostatnie 20 lat miały okazję działać w Fundacji Studenckie Forum BCC – jak również dla niezliczonej ilości beneficjentów działań SF BCC. Te osoby, dzięki zaufaniu Prezesa, jakim obdarował nas – „młodych” – zmieniały, zmieniają i będą zmieniać świat na lepsze. Michał Pięciorek

*****

Marek Goliszewski. Poznałem go bliżej, gdy w 1997 r. wspólnie z Maciejem Jankowskim, również już nieżyjącym wielkim liderem „Solidarności”, tworzył Forum Dialogu – miejsce spotkań pracodawców i pracowników…Przez wiele lat jako prezes Business Centre Club upewniał polskich przedsiębiorców, szkalowanych z prawa i z lewa, o ważności ich misji w Polsce. Na corocznych spotkaniach BCC wygłaszał przemówienia zawierające niezwykle trafne diagnozy. Gdyby słyszeli je zaperzeni politycy, nazwaliby go symetrystą. Być w takim gronie, to zaszczyt. Requiem aeternam dona ei, Domine… Maciej Białecki

*****

Zmarł Marek Goliszewski! Wielkiej zacności człowiek, ale w Jego życiorysie pomija się jeden – dość istotny fragment. Marek objawił się światu, gdy Wiesiek Huszcza – naonczas kierownik Wydziału Młodzieży Akademickiej ZG ZSMP – przyprowadził na Smolną młodego, chudego studenta SGPiS i przedstawił Go jako redaktora Biuletynu tego Wydziału pod nazwą „Konfrontacje akademickie”. Z czasem z tytuły zniknęło słówko „akademickie”, a patronem Konfrontacji stał PRON z Jurkiem Jaskiernią jako sekretarzem generalnym. Na łamach Konfrontacji pojawiły się nazwiska Geremka i wielu innych profesorów opozycyjnych. Marek okazał się redaktorem mądrym, a człowiekiem umiejącym rozmawiać i słuchać. Nie chciał iść do polityki, nie ujawniał nigdy swoich poglądów politycznych. Szefował Stowarzyszeniu Euroatlantyckiemu i zrobił sporo, aby pod sztandarami tego Stowarzyszenia skupić mądrych ludzi. Krzysztof Janik

*****

Panie Marku, jestem Panu niezwykle wdzięczny za pomoc w utworzeniu programu stypendialnego Akademii Sportu Andrzeja Suprona, który był realizowany w latach 2015 – 2018. Bez Pańskiej wizji, otwartości nie byłoby to możliwe. Jakub Kaliski

*****

Marek Goliszewski zostawił po sobie kulturę Budowania Biznesu. Twórca BCC, ekonomista, wielokrotnie odwiedzał studio radiowych stacji gdzie pracowałem, mieliśmy się jeszcze spotkać w programie popularniikulturalni…. Robert Galas

*****

Człowiek wielkiej klasy i kultury. Wielki orędownik wolności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości. Człowiek-instytucja, jedna z najważniejszych postaci polskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Patriota i silny zwolennik współpracy euroatlantyckiej. Jerzy Kwieciński

*****

Przyjaciel zapasów, zawodnik CWKS LEGIA Warszawa. Marek Wałachowski

*****

Odszedł Marek Goliszewski, inicjator i prezes Business Centre Club, organizator corocznej gali w Teatrze Wielkim, która nagradzała wybitnych przedsiębiorców, sprawców polskiego cudu gospodarczego po roku 1989. Oby jego dzieło było kontynuowane. Janusz Lewandowski

*****

Byliśmy przyjaciółmi od 40.lat. Z pasją redagował „Konfrontacje”…Był mądrym i dystyngowanym człowiekiem. Ryszard Kalisz

*****

W zmarłym tracimy Wielką Postać, Wspaniałego Człowieka, będącego dla nas wszystkich autorytetem i wzorem do naśladowania, na którego wsparcie i pomoc zawsze mogliśmy liczyć…Ryszard Brzozowski, Prezes Zarządu, WPG SA, Jacek Uchański, Wiceprezes Zarządu, WPG SA

*****

Żegnam Przyjaciela, Wizjonera, Dobrego Człowieka, który zasłużył się Polsce, cywilizował odradzający się kapitalizm, był człowiekiem dialogu, rozsądku, szanował wiedzę i kompetencje. Inicjował, inspirował, organizował, doradzał, cieszył się szacunkiem i uznaniem ludzi z różnych stron. Marcin Święcki

*****

25 lat współpracy w realizacji misji BCC, prekursorskiej organizacji pracodawców. Były chwile podniosłe i sukcesy, były też momenty trudne, spory i konflikt o drogi osiągania celów. Żadne pojedyncze wydarzenie nie umniejszy jednak Jego osiągnięć, konsekwentnej wizji dla Polski, nie zmniejszy roli, jaką On i organizacja odgrywały na polityczno-gospodarczej mapie kraju. Miałem honor być długo bliskim współpracownikiem Marka Goliszewskiego. Już o tym nie porozmawiamy… Wojciech Warski

*****

Słowo milczenia lepsze od wyścigu słów…Adam Szejnfeld

*****

Zapamiętamy Go jako człowieka pełnego pasji, determinacji w dążeniu do celu i zaangażowanego w inicjatywy biznesowe i społeczne. Zarząd ZPAS SA

*****

Odszedł zdecydowanie za wcześnie wyjątkowy, wspaniały człowiek. Piękny charakter, empatia, serce, solidarność społeczna. Od młodości pełen znakomitych pomysłów, kreatywny. Umiał je urzeczywistnić…Roman Nowicki

*****

Śp. Pan Marek Goliszewski był niezwykle życzliwym, empatycznym człowiekiem. Zawsze służył radą, pomocą i ogromną wiedzą i doświadczeniem. Pozostanie w naszej pamięci…Teresa Górecka

*****

Drogi Marku, będzie Cię BCC i Polsce bardzo brakowało. Zawsze byłem i jestem pod wrażeniem Twojego wielkiego wkładu w transformację naszej polskiej gospodarki, Twojej determinacji w integrację polskich przedsiębiorców…Janusz Steinhoff

*****

Był Pan i pozostanie dla mnie inspiracją do działania na rzecz dialogu, porozumienia i wrażliwości na drugiego człowieka. Jednocześnie to Pan zasiał we mnie ziarno przedsiębiorczości. Michał Borowski

*****

Do księgi kondolencyjnej wpisali się również i słowa wsparcia w nekrologach i kondolencjach przekazali m.in:

Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Szejnfeld, Senator RP, Agnieszka Domka-Rybka Gazeta Pomorska, Alicja i Jerzy Jaskierniowie, Andrzej Skowroński, Członek Zarządu Imperial Tobacco Polska SA, Andrzej Szczepan Wyrzykowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEKAM, Anna i Jerzy Starakowie Rada Główna BCC, Barbara i Paula Stamm, Bartosz Krzyżaniak Forbes, Dirk Stumpflrt Prezes Zarządu Volkswagen Motor Polska, dr Henryka Bochniarz Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, dr Sylwia Hałas-Dej Dziekan Koźmiński Executive Business School, Izabela Kownacka Wiceprezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Jacek Kędzior, EY, Jacek Uchański Wiceprezes Zarządu, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, Jacek Zalewski, Jakub Kaliski, Jan Engelgard, Jan Gogolewski wraz z Zarządem Związku Rzemiosła Polskiego, Jan i Helena Lubomirscy-Lanckorońscy, Jan Król ekspert BCC ds. gospodarki, społeczeństwa i polityki, Janusz Lewandowski Europoseł, Janusz Sobieraj Osobisty doradca oraz założyciel Business Center Club, Janusz Steinhoff GGC BCC, Jarosław Filipczak Prezes Regiona lnej Izby Gospodarczej Pomorza, Jarosław Maciej Goliszewski POKA agencja fotograficzna, Jerzy Iwiński Prezes Okręgowego Związku Pracodawców Prywatnych we Wrześni, Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Pekao SA, Kasia Kieli i zespół TVN, Kasia Smiechowicz, Katarzyna i Zbigniew Niemczyccy BCC, Konrad Jaskóła BCC, Krzysztof Janik SLD, Leszek Ladowski President Polish-American Chamber of Commerce of Florida List, Maciej Białecki, Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Zakrocki Tok FM, Małgorzata Zaława-Dąbrowska, Dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz wraz z pracownikami, Marcin Święcicki, Marta Skowrońska Zarząd Brose Sitech Group, Mieczysław Twaróg Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Patrycja Maciejewicz, Paweł Olechnowicz BCC, Piotr Grabowski GWLaw, Piotr Skwirowski Rzeczpospolita, Piotr Wachowiak Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z całą społecznością akademicką, prof. dr hab. Adam Krętowski Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku List, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipak Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prof.dr hab. Grzegorz Mazurek Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Robert Galas, Robert Mucha EY Poland, Ryszard Brzozowski Prezes Zarządu, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA, Ryszard Kalisz GGC BCC, Tomasz Rogowski, Wiktor Kolbowicz Prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”, Wojciech Kostrzewa, Wojciech Warski, Zbigniew Błaszczyk, Zenon Wasilewski, Zofia Żuk BCC, Członkowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Krajowa Rada Spółdzielcza, Nasza Choszczówka, Rada i Zarząd Związku Banków Polskich, Rada Nadzorcza i Zarząd Biura Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LogosTour, Zarząd Fundacji Studenckiego Forum BCC, Zarząd i Pracownicy Atende Industries, Zarząd i Pracownicy Firmy Ziaja, Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej, Zarząd OPZZ, Zarząd oraz pracownicy firmy Rossmann Polska, Zarząd oraz Pracownicy Korporacji Radex SA, Zarząd ZPAS SA, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy Technokabel SA, Zarząd „Tygodnika Powszechnego” i Fundacji TP

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL