Inauguracja indywidualnych spotkań z członkami BCC w Loży Warmińsko-Mazurskiej

31.07.2023

Kanclerz Loży Warmińsko-Mazurskiej BCC rozpoczął cykl indywidualnych spotkań z członkami Loży.

27 lipca odwiedził w tym celu firmę Garda. Podczas spotakania poruszono tematy rozwoju Loży Warmińsko- Mazurskiej BCC oraz omówiono bariery, występujące w firmie, a także sposoby ich pokonywania. Podczas spotkania został również wręczony medal.

Na zakończenie uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że tego typu spotkania – skoncentrowane zarówno na życiu Loży, jak i zrzeszonych w niej firm, powinny odbywać się systematycznie.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL