Rada Dialogu społecznego

zgłoś swoje potrzeby

Przedstawiciele ZP BCC – Łukasz Bernatowicz – wiceprzewodniczący RDS, Zbigniew Żurek – sekre­tarz Prezydium RDS, Witold Michałek, Grażyna Magdziak


Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – Grażyna Magdziak, Witold Michałek


Zespół problemowy ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek, Artur Rycak


Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Grażyna Magdziak, Witold Michałek


Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych – Wojciech Nagel – przewodniczący, Dorota Dula, Bogusław Ulijasz


Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego – Zbigniew Żurek


Zespół problemowy ds. funduszy europejskich – Magdalena Hołownicka, Marcin Tumanow


Zespół problemowy ds. usług publicznych – Katarzyna Adamiak, Anna Andrzejczak


Zespół problemowy ds. międzynarodowych – Zbigniew Żurek


Doraźny zespół ds. ochrony zdrowia – Michał Modro

Podzespoły:

ds. ochrony zdrowia – Michał Modro, Barbara Misiewicz-Jagielak
ds. zamówień publicznych – Krzysztof Kopeć, Joanna Bernat
ds. projektu ustawy o KAS – Michał Borowski, Tomasz Groszyk
ds. reformy polityki rynku pracy – Joanna Torbe-Jacko
ds. służb mundurowych – Adam Maruszczak


Grupa robocza ds. emerytur pomostowych – Wojciech Nagel


Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego – Witold Michałek


COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL