Rada Dialogu społecznego

zgłoś swoje potrzeby

Przedstawiciele BCC – Zbigniew Żurek – sekre­tarz Prezydium RDS, Witold Michałek, Łukasz Bernatowicz, Grażyna Magdziak, Jan Stefanowicz


Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – prof. Stanisław Gomułka, Witold Michałek


Zespół problemowy ds. prawa pracy – Zbigniew Żurek, Marta Matyjek


Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy – Grażyna Magdziak


Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych – Wojciech Nagel, Jan Stefanowicz


Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego – Zbigniew Żurek – przewodni­czący, Witold Michałek, Jan Stefanowicz


Zespół problemowy ds. funduszy europejskich – Magdalena Hołownicka, Marcin Tumanow


Zespół problemowy ds. usług publicznych – Łukasz Bernatowicz, Lubomir Jurczak


Zespół problemowy ds. międzynarodowych – Zbigniew Żurek


Doraźne zespoły:
ds. zamówień publicznych – Łukasz Bernatowicz; ds. projektu ustawy o KAS i projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS – Krzysztof Komor­niczak, Michał Borowski; ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Grażyna Magdziak,Witold Michałek


Podzespoły: ds. ochrony zdrowia – Lubomir Jurczak, przewodniczący, Anna Andrzej­czak; ds. reformy polityki rynku pracy – Kaja Kwaśniewska


Grupa robocza ds. polityki środowiskowej państwa – Ryszard Pazdan – przewodniczący


COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL