Zespoły, rady konsultacyjne, komitety sterujące

zgłoś swoje potrzeby

Komitet ds. Rewitalizacji Miasta Częstochowy – Katarzyna Woszczyna
nnKomitet Sterujący przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – Andrzej Drosik, Marek Wołyński
nnPomorska Rada Przedsiębiorczości działająca przy Marszałku – Maciej Dobrzyniecki
Rada Miasta Częstochowy ds. Strategii Rozwoju Miasta „Częstochowa 2030 +”; Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji Strategii – Katarzyna Woszczyna


Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Koszalina – Wiesław Zinka


Rada Konsultacyjna przy Prezydencie Miasta Opola – Andrzej Lepich, Andrzej Drosik


Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny – Mirosława Gałan


Wojewódzka Rada Oświatowa w Gdańsku – Dariusz Kaczmarek


Zespół ds. Biznesu i Przedsiębiorczości przy Wojewodzie Opolskim – Karol Cebula


COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL