Izabela Seweryn powołana w skład Loży Honorowej BCC

20.05.2024

Informujemy, że – w związku z reorganizacją działań Loży Radomskiej BCC – 13 maja dotychczasowa kanclerz Loży Radomskiej, Izabela Seweryn, została powołana w skład Loży Honorowej BCC i w ramach tego gremium będzie kontynuowała współpracę z Centralą Klubu.

Jednocześnie Anna Słopiecka, dyrektor Loży Radomskiej, została osobą odpowiedzialną za całokształt aktywności Business Centre Club w Radomiu.

 

Izabela Seweryn jest związana z BCC od 2003 r. W 2009 r. objęła stanowisko dyrektora Loży Radomskiej Business Centre Club, zaś w latach 2018-2024 pełniła funkcję kanclerza Loży Radomskiej BCC.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Master of Business Executive, posiada również tytuł MBA Erasmus University GFKM. Jest autorką licznych publikacji i artykułów, jak również wystąpień i referatów z zakresu polityki regionalnej oraz działalności sektora MŚP na konferencjach i panelach dyskusyjnych.

W BCC z sukcesem realizowała projekty skierowane do przedsiębiorców oraz te związane ze współpracą z administracją państwową, samorządową oraz organizacjami społecznymi i środowiskiem akademickim. Współorganizowała spotkania Loży, konferencje i seminaria gospodarcze dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz innowacyjności przedsiębiorstw. W ramach działalności Loży skupiała się na tematyce rozwoju gospodarczego regionu radomskiego oraz budowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw. Reprezentowała BCC również w komitetach zajmujących się sprawami istotnymi dla gospodarki i rozwoju regionu radomskiego, w tym w: Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia, Radzie Kobiet przy Prezydencie Miasta Radomia, Radzie Ekspertów Akademii Nauk Stosowanych w Radomiu, Radzie Patronackiej Uniwersytetu Radomskiego, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, a także w  Fundacji Radom Arte i wielu innych.

Członkini SAAMBA Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Szkoły Biznesu, Politechniki Warszawskiej, Członkini Vital Voices Club, Klubu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, uczestniczka Platformy APPendix to Leadership Jacka Santorskiego.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL