Jak walczyć z przestępczością

10.06.2015

Loża Białostocka gościła przedstawicieli kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Rozmawiano o zmianach w przepisach ruchu drogowego. Zgodnie stwierdzono, że idą w dobrym kierunku, mimo że niektóre przepisy są zbyt restrykcyjne. Największe zainteresowanie zebranych przedsiębiorców wzbudziło wystąpienie naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Przedstawił zebranym rządowy „Program zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 ” oraz Raport o aktualnym stanie bezpieczeństwa w Polsce.

Dowiedzieliśmy się, że głównymi celami Programu są: wzmocnienie przeciwdziałania przestępczości gospodarczej, zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej oraz wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Mówiono o obszarach przestępczości gospodarczej: podatkowej – szczególnie dotyczącej VAT i podatku akcyzowego, rynku bankowego, praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw gospodarczych, związanej z funkcjonowaniem rynku gier hazardowych, rynku kapitałowego czy nielegalnego obrotu i składowania odpadów niebezpiecznych.

Było to kolejne spotkanie z wojewódzkim kierownictwem Policji. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że są one bardzo potrzebne. TVP zrealizowała program ze spotkania z wypowiedziami przedsiębiorców.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL