Jubileusz Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

05.07.2022

We wtorek 5 lipca br. w siedzibie Business Centre Club – Pałacu Lubomirskich odbyło się uroczyste XLI posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Obrady stacjonarne były połączone z uroczystością Jubileuszu 10-lecia powstania Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Obrady otworzył prezes BCC Jacek Goliszewski. – Zdecydowałem, żeby funkcje przewodniczącego przejął premier Janusz Steinhoff. Ja postanowiłem Państwa wspierać ze wszech miar i zostać wiceprzewodniczącym Gabinetu – powiedział Jacek Goliszewski.

 

Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni Janusz Steinhoff na początku posiedzenia poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Marka Goliszewskiego. – Prezes postanowił, że będziemy kontynuować działalność GGC. Ja uważam, że powołanie tego gremium było brzemienną w skutki decyzją Marka, który był wizjonerem. Przyjdzie nam jego wizję realizować w dalszym ciągu. Trzeba mieć świadomość, że Polska jest w trudnym momencie swojej historii. Tak jak to oceniam, ocenia to prezes Jacek Goliszewski, tak to oceniał również Marek Goliszewski. Polska jest krajem szalejącego populizmu, no i niestety ma to ogromny wpływ na sytuację gospodarczą. Jest ona wyjątkowo trudna. Po pierwsze ze względu na wysoką inflację, najwyższą od ponad 20 lat – mówił przewodniczący Janusz Steinhoff.

– W tej chwili mamy inflację, mamy atmosferę niechęci do podejmowania decyzji, które by tę inflację zwalczały w sposób skuteczny. Wręcz przeciwnie – podejmujemy działania, które są kontrskuteczne. Po drugie wojna w Ukrainie. To co stało się na rynku nośników energii uderzyło niezwykle mocno –  dodał premier.

Prof. Stanisław Gomułka, minister ds. finansów, przedstawił swoje rekomendacje dot. sytuacji gospodarczej. – W IV kwartale 2022 i I kwartale 2023 r. wzrost PKB będzie bliski zera według analiz niektórych banków. Wchodzimy w obszar niemal recesji. Poprawę widać w drugiej połowie kolejnego roku. Jeśli chodzi o inflację to w III kwartale tego roku nadal będzie w na poziomie ok. 16 proc. Nie będzie dalszego wzrostu inflacji, ale nadal będzie się utrzymywać na wysokim poziomie 14-15 proc. To z kolei spowoduje dalszy wzrost stóp procentowych do poziomu ok. 8 proc. – mówił główny ekonomista BCC. Profesor Gomułka podkreślił, że istotne są teraz dwie rzeczy – kurs złotego i inwestycje. Na to wpłynęłyby pozytywnie środki z KPO, jednak zdaniem profesora Warszawa ich nie dostanie dopóki rząd to blokuje i nie wprowadza wymaganych przez Brukselę reform.

Następnie głos zabrała minister ds. ochrony zdrowia Anna Janczewska, która podsumowała 10 lat działalności i ocen wydawanych różnym rządom. – Ochrona zdrowia nigdy nie była traktowana priorytetowo. Zawsze dominowała polityka nad interesem i potrzebami społeczeństwa. Każda władza mają własną wizję, zaprzepaszczając często dorobek poprzedników. Brakowało kontynuacji słusznych rozwiązań. Zawsze to było traktowane jako koszt, a nie inwestycja: inwestycja w gospodarkę, w zdrowie Polaków. Polsce nadal zagraża Covid-19. Mamy ponad dwa lata doświadczenia w walce z pandemią, musimy je wykorzystać. Jesienią odporność społeczeństwa może spaść z 95 do 80 proc. – wyjaśniała Anna Janczewska.

Minister klimatu i środowiska Ryszard Pazdan podkreślił, że po raz pierwszy od 10 lat, od kiedy przygotowuje raporty dotyczące działań rządu, nie dostrzegł w II kwartale tego roku żadnych pozytywnych inicjatyw rządu. – Konieczne jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa energetycznego Polski. W kontekście ten bezruch nie wróży niczego dobrego. Z chwilą rozpoczęcia się sezonu grzewczego drastycznie pogorszy się jakość powietrza, biorąc pod uwagę spalanie wszystkiego w miejsce horrendalnie drogiego i trudno dostępnego węgla – mówił Ryszard Pazdan.

Łukasz Bernatowicz, minister infrastruktury, zapewnił, że problemy omawiane w styczniu nadal są aktualne. – W 2012 r. przez Polskę przeszła fala bankructw. Dziś dzieje się to samo. Obserwujemy wzrost cen materiałów budowlanych, brakuje rąk do pracy. Rząd pod presją przyjął nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych. I rzeczywiście wartość kontraktów będzie waloryzowana o inflację, ale tylko wartość nowych kontraktów. To nie pomoże – podkreślił Łukasz Bernatowicz.

Minister ds. prawa Ryszard Kalisz nie ma wątpliwości, że nowelizacji ustawy ws. SN nie jest podstawą do wypłaty środków z KPO. – System prawa państwa autorytarnego znów się zwiększył. Naczelnik US będzie mógł wystąpić do banku o informację ws. nawet tych osób, które nie mają zarzutów – tłumaczył Ryszard Kalisz.

Grażyna Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji: – Chcę przypomnieć to, o czym mówimy tu od 10 lat, jest powoływanie niekompetentnych osób do zarządów spółek skarbu państwa. Po drugie: duża rotacja osób zarządczych w tych spółkach. Zarządzający patrzą na spółki w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Również długi czas podejmowania decyzji jest wielką ułomnością – pokreśliła Grażyna Magdziak.

 

Następnie głos zabrali ministrowie: Mieczysław Grodzki, Witold Michałek, Zbigniew Żurek, Michał Borowski, Wojciech Nagel, Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Krzysztof Szubert.

Po zakończeniu części merytorycznej prezes BCC Jacek Goliszewski i przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC Janusz Steinhoff wręczyli pamiątkowe dyplomy obecnym i byłym ministrom GGC z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności.

 

W gronie byłych ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC są:

1. DR IRENA OŻÓG, minister ds. polityki podatkowej w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
2. DR JERZY KWIECIŃSKI, minister rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
3. DR ANDRZEJ KALWAS, minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
4. DR STANISŁAW KLUZA, minister ds. rynków finansowych w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
5. DARIUSZ ŻUK, minister przedsiębiorczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
6. MACIEJ GRELOWSKI, minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
7. DOMINIKA STANIEWICZ, minister ds. rynku pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
8. DR WOJCIECH SZEWKO, minister nauki i szkolnictwa wyższego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
9. DR ZBIGNIEW WYSZOGRODZKI, minister ds. energetyki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
11. DR INŻ. WOJCIECH WARSKI, minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Wszystkie materiały ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BBC zostaną opublikowane w dziale Opinie Ekspertów.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL