Kanclerz na posiedzeniu kapituły

29.04.2013

Kanclerz Krzysztof Żukowski wziął udział w posiedzeniu kapituły 10. edycji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw. Odbyło się ono w siedzibie „Kuriera Porannego” w Białymstoku.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki rankingu, wybierano też: Firmę Roku 2012 i Menedżera Roku 2012, Firmę 10-lecia i Menedżera 10-lecia oraz Inwestycję 10-lecia.

Kandydatów do tytułów Menedżera Roku i 10-lecia zgłaszają stowarzyszenia biznesowe działające w regionie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL