Rola wizerunku firmy

28.10.2011

Dr Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC, był gościem przedsiębiorców Loży Białostockiej. Dominowały tematy związane z gospodarką.

Polska wymaga reform strukturalnych, rząd deklaruje, że się ich nie boi i zamierza je zrealizować. Tylko kiedy i czy na pewno? Przedsiębiorcy wielokrotnie otrzymywali zapewnienia dotyczące przeprowadzenia np. reformy finansów publicznych, tymczasem dług publiczny niebezpiecznie zbliża się do 55 proc. PKB.  Zdrowie i finanse publiczne powinny być priorytetem dla rządu i Sejmu.

Nie ulega wątpliwości, co potwierdzają specjaliści, że przed kryzysem powinno chronić zmniejszenie deficytu finansów publicznych i równoważenie budżetu. Należy również zreformować system emerytalny. Sytuację niewątpliwie komplikuje fakt, że Europa też do końca nie wie co dalej. Przedsiębiorcy czekają na  konkrety od rządu; BCC będzie się o nie upominał.

Wojciech Warski przypomniał zebranym o Dekalogu Gospodarczym BCC, wiele czasu poświecił również Komisji Trójstronnej oraz jej odpowiednikom w terenie, czyli Wojewódzkim Komisjom Dialogu Społecznego. Zebrani wyrażali swoje opinie dotyczące konieczności zmiany ustawy o związkach zawodowych.

Spotkanie z Wojciechem Warskim, fot. archiwum

Spotkanie z Wojciechem Warskim, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL