Kierunek potrzebny na rynku09.06.2011

Odbyło się wyjazdowe spotkanie Rady Programowej Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu w Białymstoku.

Było poświęcone tematowi „MSG jako nowoczesny kierunek studiów odpowiadający potrzebom rynku pracy”. Wziął w nim udział kanclerz Loży Białostockiej BCC Krzysztof Żukowski.

Krzysztof Żukowski
Dr Wojciech Winogrodzki, Zbigniew Lenart, prezes Izby Rzemieślniczej w Białymstoku; prof. dr hab. Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania; prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz; kanclerz Krzysztof Żukowski; prof. dr hab. Marek Proniewski, prorektor Uniwersytetu

Dr Wojciech Winogrodzki, Zbigniew Lenart, prezes Izby Rzemieślniczej w Białymstoku; prof. dr hab. Robert Ciborowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania; prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz; kanclerz Krzysztof Żukowski; prof. dr hab. Marek Proniewski, prorektor Uniwersytetu

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL