Konferencje Techniczne

07.03.2023

 

Działania wpływające na płynny i niezawodny przebieg produkcji, optymalne zarządzanie energią elektryczną oraz innymi mediami, automatyczne i autonomiczne rozwiązania oraz cyfryzacja procesów – to zagadnienia, które są szczegółowo omówione i rozwinięte podczas organizowanego przez Axon Media pod patronatem Business Centre Club, nowego sezonu Konferencji Technicznych w 2023 roku. Do tej pory odbyły się dwie konferencje w Czeladzi.

 

Utrzymanie ruchu

Nowy rok nie przyniósł znaczących zmian w sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy już w roku 2022. Na znaczeniu nie straciło również zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, nie tylko w kontekście zapewnienia nieprzerwanych łańcuchów dostaw materiałów niezbędnych do procesów produkcyjnych, ale również bezpieczeństwa oraz wysokiej wydajności parków maszynowych. Działania służb utrzymania ruchu mają więc niebagatelne znacznie z jedne strony dla końcowego wyniku finansowego przedsiębiorstw, a drugiej dla zapewnienia wysokiej jakości produkowanych dóbr. Wiedza i umiejętności pracowników, a także dostępne dla nich narzędzia determinują skuteczność działania.

Konferencja „Niezawodność i utrzymanie ruchu w zakładach produkcyjnych”

Liczba uczestników, przekraczająca 100 osób jest najlepszym świadectwem istotności poruszanych tematów. Jednym z tych tematów była filtracja i mikrofiltracja olejów oraz innych mediów. Oczyszczanie wody, z jednoczesnym oczyszczaniem instalacji procesowych np. z różnych rodzajów kamienia (np. kamienia kotłowego). Nowe rozwiązania konstrukcyjne łożysk tocznych, a także metody pomiarowe pozwalające na weryfikację stanu z zastosowaniem m.in. pomiarów drgań w paśmie wysokich częstotliwości. Nie można tutaj również pominąć pomiarów termograficznych, ponieważ temperatura jest symptomem wieli awarii, którym mogą podlegać urządzenia mechaniczne. Nie należy również zapominać o komponentach układów kontrolno-pomiarowych, automatyki i sterowania. W ten zestaw zagadnień należy również wliczyć wszystko to, co jest związane z zapewnieniem poprawności działania sieci przemysłowych. Tematy przedstawione w prelekcjach rozwijane były w trakcie rozmów prowadzonych na stoiskach wystawienniczych. Tam każdy z uczestników mógł porozmawiać z ekspertami, uzyskać ciekawe wiadomości lub umówić się na dalszą współprace w realizacji wyzwań jakie stoją przed przedsiębiorcami i ich pracownikami.

 

 

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna będzie w 2023 jednym z zagadnień, które będą niezmiernie istotne w kontekście utrzymujących się wysokich kosztów energii eklektycznej, wysokich cen urządzeń, a także globalnej niepewności co do horyzontu czasowego, w którym może dojść do realnego spadku cen. Poszukiwanie oszczędności jest więc codziennością przedsiębiorców oraz pracowników na wielu szczeblach, nie tylko po to by maksymalizować zysk, ale często także po to by pozostać na rynku.

Konferencja „Efektywnosć energetyczna w przemyśle”

Licznie przybyli uczestnicy, wysłuchali dziewiętnastu prelekcji oraz odbyli niezliczone rozmowy przy stoiskach wstawienniczych, podczas których mogli zapoznać się najnowszymi rozwianiami w zakresie zapewnienia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także pomówić o wszystkich palących problemach w tym zakresie. Jednym z głównych tematów była optymalizacja produkcji, przesyłu i zużycia sprężonego powietrza. Ze względu na niską sprawność sprężarek i wysokie koszty energii elektrycznej optymalizacja w tym zakresie jest powszechna i może przynosić znaczne korzyści. Innym ciekawym zagadnieniem było zarządzania oświetleniem, które może stanowić aż 40% kosztów utrzymania hal i obiektów magazynowych. Zaawansowane lampy LED, mogą tworzyć sieć i przesyłać dane do serwera. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja przełączania i załączania lamp, a także monitorowania aktywności na stanowiskach prac, przy jednoczesnej oszczędności ilości energii potrzebnej do zasilania oświetlenia. Nie należy zapominać również o możliwości użycia energooszczędnych, kompaktowych napędów, które charakteryzują się wysoką sprawnością i niewielkimi gabarytami w stosunku do oferowanej mocy. Nie można również zapomnieć o systemach hydraulicznych, w których koszty mogą być optymalizowane w wyniku monitorowania stanu systemu hydraulicznego oraz filtracji olejów w trakcie napełniania układów.

Na zakończenie konferencji, kiedy już wszyscy uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty uczestnictwa, przeprowadzone zostały warsztaty praktyczne: System SCADA w energetyce i zakładach produkcyjnych.

 

 

Kalendarz najbliższych Konferencji:

  • 15 marca, Starachowice – „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”
  • 16 marca, Starachowice – „Automatyzacja i Robotyzacja produkcji – Kierunek Przemysł 0 ”
  • 29 marca, Bydgoszcz – „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”
  • 30 marca, Bydgoszcz – „Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe ”

 

Oprócz wykładów i warsztatów, na uczestników wydarzeń czekają materiały informacyjne, prasa branżowa, przerwy kawowe oraz certyfikaty potwierdzające udział.

Więcej informacji oraz rejestracja >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL