Kongres Firm Rodzinnych

07.04.2023

 

Kolejna, organizowana pod patronatem BCC edycja Kongresu Firm Rodzinnych odbędzie 6 czerwca 2023 roku we Wrocławiu. To już szóste spotkanie firm rodzinnych i właścicielskich. Hasło tegorocznej edycji to „Znaleźć energię”.

– Będziemy zachęcać do wspólnego poszukiwania nowej energii – poprzez inspiracje, przykłady, nowe rozwiązania technologiczne, organizacyjne i finansowe. W haśle tym mieści się również poszukiwanie par excellence nowych lub stosowanie alternatywnych źródeł energii. Poświęcimy mu osobą sesję tematyczną i zaprezentujemy możliwe technologicznie i finansowo rozwiązania przystające do potrzeb i możliwość i małych i średnich biznesów – mówi prof. Krzysztof Safin, dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, twórca Kongresu Firm Rodzinnych.

Rejestracja na Kongres >>

Będziemy mówić również o najważniejszych wyzwaniach dla firm rodzinnych i właścicielskich związanych głównie z poszukiwaniem energii do działania i niekonwencjonalnej energii zasilającej.  Przedstawimy najnowsze trendy rozwojowe, nowatorskie rozwiązania sukcesyjne, przykłady i nowe rozwiązania pozwalające profesjonalizować biznes rodzinny . Omówimy zastosowanie alternatywnych źródeł energii prezentując technologiczne i finansowe rozwiązania dla małych i średnich biznesów.

Covid-19, kryzys, wojna w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, podwyżki cen surowców, wyzwania demograficzne, to problemy z którymi mierzą się gospodarki światowe. Te zawirowania z różną intensywnością dotykają firmy rodzinne, które muszą je uwzględnić i dostosować swoją działalność się do nowych warunków rynkowych.

Tegoroczny Kongres zdefiniowaliśmy w tytule „Znaleźć energię”. Kongres zajmie się tematyką niezbędnej energii do rozwoju firm, mimo zmagania się z wieloma czynnikami kryzysogennymi. Będziemy mówić o najważniejszych wyzwaniach dla firm rodzinnych i właścicielskich związanych głównie z poszukiwaniem energii do działania i niekonwencjonalnej energii zasilającej.  Przedstawimy najnowsze trendy rozwojowe, nowatorskie rozwiązania sukcesyjne, przykłady i nowe rozwiązania pozwalające profesjonalizować biznes rodzinny . Omówimy zastosowanie alternatywnych źródeł energii prezentując technologiczne i finansowe rozwiązania dla małych i średnich biznesów.

Zapisz datę – 6 czerwca 2023, Centrum Konferencyjne Hala Stulecia we Wrocławiu.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL