Konkurs – Raporty Zrównoważonego Rozwoju

28.11.2022

28 listopada podczas gali w Sali Notowań GPW  poznaliśmy laureatów 16. edycji organizowanego pod patronatem Business Centre Club przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju. W kategorii “Raport zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymały CCC S.A. i Santander Bank Polska (ex aequo). Z kolei w kategorii “Raport zintegrowany” nagrody główne powędrowały do ING Banku Śląskiego S.A. i Orange Polska. 

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Przewodniczącą jury jest Marzena Strzelczak – prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe. W jury konkursu zasiada Piotr Onikki-Górski, ekspert BCC ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami. W szesnastej edycji oceniono rekordową liczbę 76 publikacji Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

– Kolejne regulacje związane m.in. z dyrektywami CSRD, CSDDD czy European Sustainability Reporting Standards, sprawiają, że temat raportowania stał się ważniejszy i głośniejszy niż kiedykolwiek. Jako organizację działającą, przede wszystkim wraz z firmami, na rzecz upowszechnienia koncepcji odpowiedzialnego biznesu, cieszy nas, że wzrosła zarówno liczba przedsiębiorstw zgłaszających swoje publikacje do konkursu, jak i ich poziom merytoryczny. Gratuluję serdecznie wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym organizacjom. Przygotowanie raportów, zwłaszcza na tak wysokim poziomie, wymaga wysiłku, jednak nagrodą jest także to, że to publikacje edukujące i inspirujące innych.  Z pewnością warto do nich sięgać, by lepiej zrozumieć jak dobrze raportować, poznać trendy w zakresie sprawozdawczości związanej z ESG. Serdecznie dziękuję także coraz liczniejszemu jury konkursu za pracę włożoną w  ocenę raportów oraz dzielenie się różnorodnymi perspektywami. Wyrazy podziękowania kieruję również do firmy Deloitte oraz partnerów i patronów wspierających szesnastą już edycję konkursu – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini zarządu CSR Europe.

– Za nami kolejna, szesnasta już edycja konkursu, w którym z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom zgłaszanych raportów, a także szersze grono uczestniczących w nich firm. Jesteśmy świadkami niezwykłej transformacji raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, napędzanej z jednej strony nowymi regulacjami, a z drugiej zauważalnie większą dojrzałością organizacji w tym obszarze. Bardzo dziękuję Forum Odpowiedzialnego Biznesu za współorganizację tej inicjatywy. Niezmiernie cieszę się, że konkurs, który wspólnie organizujemy, wyznacza wysokie standardy raportowania ESG i nagradza najlepsze praktyki na rynku, stając się tym samym drogowskazem dla firm rozwijających swoją praktykę raportowania. Udało nam się jednocześnie zrzeszyć wspaniałe grono ekspertek i ekspertów, którzy poświęcają swój czas i uwagę rzetelnej ocenie raportów, za co im serdecznie dziękuję. W obliczu obecnej fali regulacyjnej i w związku z objęciem wymogami raportowania zrównoważonego rozwoju coraz większej liczby firm, jestem pewna, że Konkurs a także nasza codzienna praca doradcza będą inspiracją dla kolejnych firm dążących do udoskonalenia swojej praktyki raportowania, nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Europy Środkowej – mówi Irena Pichola, partner, liderka Sustainability & Economics Consulting CE, Deloitte.

Więcej informacji o konkursie >>

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL