Krzysztof Żukowski w Komitecie Sterującym SRWP

20.12.2012

Marszałek województwa podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański powołał Krzysztofa Żukowskiego, kanclerza Loży Białostockiej, na członka Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Komitet Sterujący SRWP został powołany zgodnie z zasadą partnerstwa, rozumianą jako zapewnienie udziału w procesie aktualizacji, szerokiemu gronu instytucji prywatnych, publicznych i pozarządowych. Komitet Sterujący SRWP działa na mocy Uchwały nr 108/1494/2012 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 19.07.2012 r. w sprawie przyjęcia Założeń procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., powołania Zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, Zespołu ds. programowania perspektywy finansowej 2014-2020 oraz grup tematycznych.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL