Kultura biznesu w krajach skandynawskich

23.04.2014

O biznesie Polaków i Skandynawów rozmawiano na kolejnym spotkaniu Loży Białostockiej.

Duże zainteresowanie wywołał temat zarządzania i kultury biznesu na prowadzenie firmy w krajach skandynawskich. Anitta Koskio gość z Finlandii, ekspert rynku fińskiego pokazywała m.in. różnice w sposobie bycia i pracy między Skandynawami a Polakami. Polacy nie wypadają najlepiej. Cenieni są jednak za pracowitość i kreatywność. W Polsce zbyt dużą wagę przywiązuje się do tytułów i stanowisk. Są one ważniejsze niż umiejętności. Polacy boją się też mówić szczerze o problemach w firmach. W Finlandii jest mniej stanowisk kierowniczych, co sprzyja komunikacji w firmie, pozwala na szybsze reagowanie na zmiany. W Finlandii wierzy się na słowo. Inaczej jest w Polsce. Polacy nie wierzą praktycznie nikomu. Nie chcą nawet słuchać.

Gościem przedsiębiorców był również Andrzej Parafiniuk Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL