Lider Polskiego Biznesu 2023 - Diament do Złotej Statuetki LPB

06.11.2023

LIDER POLSKIEGO BIZNESU 2023_DIAMENT do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

 • Ankiety konkursowe przyjmujemy do 24 listopada 2023 roku.

 • Instrukcja

 • 1. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiazkowe.
 • 2. Prawidłowe przesłanie ankiety konkursowej zostanie potwierdzone komunikatem na stronie oraz możliwością pobrania kopii ankiety.
 • 3. Dodatkowo kopia ankiety zostanie przesłana na adres e-mail podany w sekcji OŚWIADCZENIA i ZGODY.
 • 4. Aby dokończyć wypełnienie ankiety należy po naciśnięciu: ZAPISZ I DOKOŃCZ PÓŹNIEJ - pobrać lub wysłać na wskazany adres e-mail link do ankiety.
 • 5. Wypełnienie i przesłanie ankiety jest traktowane jako zgłoszenie i zaakceptowanie Regulaminu "Konkursu Lider Polskiego Biznesu”.
 • W razie pytań prosimy o kontakt: +48 608 527 699, agata.kupczyk@bcc.pl
 • A. INFORMACJE O FIRMIE

 • Prosimy o podanie głównego przedmiotu działalności firmy
 • B. OSOBA DO KONTAKTU

 • C. ANKIETA KONKURSOWA

 • stan na koniec okresu, w tys. zł
  202120222023 (dane wstępne)
 • stan na koniec okresu, w tys. zł
  202120222023 (dane wstępne)
 • stan na koniec okresu, w tys. zł
  202120222023 (dane wstępne)
 • Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, stan na koniec okresu
  202120222023 (dane wstępne)
 • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa ogółem, stan na koniec okresu
  202120222023 (dane wstępne)
 • Zysk netto / przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi x100; stan na koniec okresu
  202120222023 (dane wstępne)
 • stan na koniec okresu
  202120222023 (dane wstępne)
 • W przypadku zaistnienia w Firmie zmian kapitałowo - organizacyjnych lub innych po otrzymaniu Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, które zmieniły obraz danych liczbowych zawartych w ankiecie, prosimy o ich wyjaśnienie
 • Najważniejsze osiągnięcia firmy w latach 2020 - 2023 roku (np. nowe technologie, produkty, otrzymane certyfikaty i nagrody itp.), które potwierdzają utrzymanie przez firmę wysokiej pozycji na rynku od czasu otrzymania Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu
 • D. OŚWIADCZENIA I ZGODY

 • E. OSOBA WYPEŁNIAJĄCA ANKIETĘ

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL