Loża Łódzka BCC wyróżniona30.05.2017

Działalność Loży Łódzkiej Związku Pracodawców Business Centre Club została nagrodzona przez Sejmik Województwa Łódzkiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. To zaszczytne wyróżnienie dla członków, którzy aktywnie wspierają wszelkie działania na rzecz gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju województwa.

Doceniono wieloletnią aktywność przedsiębiorców z BCC w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (2007 – 2013 oraz 2014 – 2020). Doświadczenie i wiedza członków wykorzystywana jest też w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Rynku Pracy. Członkowie BCC wspierali Radę Łódzkiego Oddziału NFZ i Wojewódzką Radę ds. Potrzeb Zdrowotnych przy Wojewodzie Łódzkim. Ścisła współpraca z Izbą Skarbową w Łodzi, m.in. przy organizacji konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy oraz szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, z Okręgową Inspekcją Pracy pomagały uniknąć przedsiębiorcom wielu błędów i uchybień. Na przyznanie wyróżnienia duży wpływ miały też sukcesy gospodarcze członków Loży skutkujące znacznymi wpływami podatkowymi oraz działalność charytatywna i społeczna na rzecz środowisk lokalnych.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na scenie Filharmonii Łódzkiej, podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Grzegorz Jegier

Wręczenie Odznaki Honorowej: Witold Stępień (marszałek województwa łódzkiego), Krzysztof T. Borkowski (kanclerz Loży Łódzkiej BCC) i Marek Mazur (przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego), fot. Grzegorz Jegier

Wręczenie Odznaki Honorowej: Witold Stępień (marszałek województwa łódzkiego), Krzysztof T. Borkowski (kanclerz Loży Łódzkiej BCC) i Marek Mazur (przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego), fot. Grzegorz Jegier

Krzysztof T. Borkowski z Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, fot. Grzegorz Jegier

Krzysztof T. Borkowski z Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego, fot. Grzegorz Jegier

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL