LOŻA OPOLSKA BCC PARTNEREM II KONGRESU GOSPODARCZEGO W OPOLU

18.10.2023

W związku z tegorocznym jubileuszem 25-lecia istnienia województwa opolskiego oraz 20-lecia Konkursu Opolskiej Marki, 13 października 2023 r. odbył się w Opolu II Regionalny Kongres Gospodarczy „Opolskie dla biznesu” wraz z uroczystą Galą podsumowującą działania OCRG na rzecz przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu.

Loża Opolska Business Centre Club była partnerem merytorycznym II Regionalnego Kongresu Gospodarczego, a w panelach tematycznych wzięli udział m.in. eksperci BCC profesor Adam Mariański i Grzegorz Kuliś.

Kongres był okazją do podsumowań i refleksji, podczas którego zostały uhonorowane osoby i instytucje, które swoim zaangażowaniem i postawą znacznie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego naszego regionu. Wydarzenie to służyło wymianie doświadczeń, wiedzy, także eksperckiej, jak również dobrych praktyk oraz nawiązywaniu współpracy zarówno firm, jak i przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu oraz samych instytucji otoczenia biznesu.

Głównymi obszarami poruszanymi na Kongresie podczas 5 różnych paneli tematycznych były zagadnienia związane z szeroko pojętą gospodarką regionu, Polski i świata, cyfryzacją i sztuczną inteligencją, edukacją dla przyszłości, zarządzaniem firmami rodzinnymi, jak również zaprezentowane zostały case study firm zarządzanych z sukcesem przez kobiety.

W dyskusji na ww. tematy udział wzięli znamienici goście, m.in. prof. dr hab. Marian Noga – ekonomista i profesor nauk ekonomicznych, prof. Andrzej Dragan – fizyk kwantowy, prof. dr hab. Adam Mariański – ekspert Business Centre Club ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji, Grzegorz Kuliś – ekspert BCC w zakresie outsourcingu pracy, specjalizujący się w rozwoju biznesu (nowe technologie, AI),  Beata Drzazga – założycielka BetaMed, Rafał Lew – Starowicz – pedagog, wiceprezes zarządu Fundacji EdTech Poland, czy Tomasz Klekowski – doradca w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa oraz członek Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Więcej informacji >>

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL