LOŻA OPOLSKA BCC Z WIZYTĄ W GÓRAŻDŻE CEMENT SA

01.06.2023

Kolejne tegoroczne spotkanie zespołu dyrektorów produkcji Loży Opolskiej BCC odbyło się 30 maja 2023 roku w siedzibie spółki Górażdże Cement SA w Choruli, firmy będącej członkiem BCC od początku powstania naszej Organizacji i Klubu.

Uczestników powitał prezes Zarządu, dyrektor generalny Górażdże Cement SA – Andrzej Reclik, przestawiając firmę i wskazując jej najbliższe plany oraz cele rozwojowe.

Tematem wiodącym spotkania, który w bardzo interesującym, a zarazem syntetycznym ujęciu, przedstawił członek Zarządu – Andrzej Losor, była droga do dekarbonizacji przemysłu na przykładzie branży cementowej. Przeanalizowano dotychczasowe działania w tym zakresie, a także kolejne kroki, w tym wykorzystanie nowych, przełomowych technologii.  Poruszono również temat legislacji w tym zakresie, a także konieczność edukacji i wzrostu świadomości.

Członkowie zespołu produkcji mieli również okazję zwiedzić zakład i kluczowe dla produkcji cementu miejsca.

Górażdże Cement SA to największy w kraju producent cementu, spółka macierzysta Grupy Górażdże, lidera w krajowej produkcji cementu i jednego z największych w Polsce producentów betonu towarowego oraz kruszyw. Od 22 lipca 1993 roku Górażdże Cement SA jest powiązana kapitałowo z jednym z największych na świecie międzynarodowych koncernów cementowych – HeidelbergCement.

 

 

 

* Zespół  dyrektorów produkcji Loży Opolskiej BCC powstał kilka lat temu, a jego głównym celem jest dzielenie się dobrymi praktykami w ramach spotkań benchmarkingowych, odbywających się w siedzibach znanych firm produkcyjnych należących do Loży Opolskiej BCC. Dla ponad 30 firm produkcyjnych będących członkami Loży, w tym – znanych europejskich oraz światowych marek, tego typu spotkania stanowią doddatką, lokalną i bardzo wartościową ofertę klubową.

                                                      

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL