Loża Wielkopolska BCC partnerem projektu TWOJA KARIERA NA START
30.03.2017
Loża Wielkopolska Business Centre Club została partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członka Loży Wielkopolskiej BCC przy realizacji projektu „Sprawne Biuro Karier szansą na rozwój zawodowy studentów UEP” – TWOJA KARIERA NA START.

Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie 450 studentów II i III roku 1-ego stopnia oraz II roku 2-ego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 5 wydziałów UEP, w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez podniesienie jakości funkcjonowania Biura Karier i Relacji z Absolwentami UEP.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez bezpośrednie wsparcie studentów w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami coachingu kariery, doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, przedsiębiorczości oraz coachingu zawodowego,w sytuacji podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu za pośrednictwem uczelnianego biura karier, wsparcia w postaci mentoringu w nowym miejscu pracy.

Korzystając z doświadczenia Loży Wielkopolskiej oraz zrzeszonych podmiotów zainicjowana zostanie ścisła współpraca polegająca na warsztatach z praktykami firm członkowskich, realizacji spotkań informacyjnych i drzwi otwartych w firmach, udziale przedstawicieli firm członkowskich w wykładach eksperckich oraz w zakresie wsparcia pracodawców podczas spotkań rekrutacyjnych.

Przemysław Sobczak

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL