Loża Białostocka

loże regionalne

Władze loży

Krzysztof Żukowski

Krzysztof Żukowski

kanclerz Loży Białostockiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 602 761 725
e-mail: krzysztof.zukowski@bcc.org.pl

Roczne omówienie

Loża Białostocka - rok 2020

To był wyjątkowy okres w działalności Loży. Pandemia i ograniczenia sanitarne , w jakich działaliśmy mocno komplikowały klubowe życie. Początkowo trudno nam było odnaleźć się w sytuacji. Jednak dzięki dwóm ważnym elementom – przedsiębiorczości i kompetencjom – poradziliśmy sobie z trudnymi czasami. Prace Loży skupiały się głównie wokół sytuacji związanej z COVID-19. Wielokrotnie spotykaliśmy się z prof. dr hab. med. Robertem Flisiakiem, doradcą premiera Morawieckiego. Na bieżąco, na prośby przedsiębiorców, kanclerz Loży korzystał z wyjaśnień prof. dr hab. med. Marka Gacko oraz dr n. med. Sebastiana Żukowskiego. Większość spotkań odbywała się online. Udało się jednak zorganizować kilka spotkań indywidualnych kanclerza z przedsiębiorcami, szczególne w okresie przedświątecznym. Były to niezwykle wartościowe chwile. Świat zmienia się na naszych oczach, więc musimy za tym nadążać. My i firmy musimy to wyczuć i wdrożyć odpowiednie i niezbędne na przyszłość zmiany.

Loża Białostocka - rok 2019

2019 rok był okresem dalszego rozwoju i wysokiej pozycji Loży Białostockiej. To czas ciągłej walki i stosowania innowacji w działalności Loży i jej znakomitych członków. Kreatywność w działaniu budziła szczere uznanie władz, mediów i organizacji biznesowych. Znakomici menedżerowie kierujący firmami z Loży byli podawani jako wzór, a ich opinie były najczęściej cytowane. Kanclerz i członkowie pozostawali obecni w najważniejszych instytucjach społeczno-gospodarczych, a także uczestniczyli w najważniejszych wydarzeniach w regionie. BCC jest więc tam doskonale reprezentowany, budzi podziw i uznanie. W roku 2019 odbył się również cykl spotkań biznesu z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Politechniki Białostockiej, członkami Loży, która jest inicjatorem tego wydarzenia. Uznanie wzbudziły spotkania z gen. Leonem Komornickim z Rady Organizatorów BCC w Suwałkach oraz z Nawigator Capital i DZP z Loży Warszawskiej w Białymstoku. W Loży odbyły się również tradycyjnie spotkania świąteczne z udziałem władz. Na spotkaniu rocznym wręczono nagrodę Ostrego Pióra. Członkowie Loży aktywnie uczestniczyli we wszystkich konkursach organizowanych przez BCC.

Loża Białostocka - rok 2018

Rok 2018 pokazał, że Loża Białostocka i jej pozycja zawsze budziły podziw i zaufanie, a to niewątpliwie zasługa członków i aktywności w regionie. Członkowie Loży obecni są podczas wszystkich najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w województwie, jak również zasiadają w różnych organach doradczo-opiniotwórczych. Firmy z Loży kierowane są przez znakomitych menedżerów znanych nie tylko w Polsce. To ich opinie najczęściej cytowane są przez lokalne media. Znakomita współpraca z kancelarią prawną, służącą poradami, jak i studentami ze Studenckiego Forum BCC, pokazuje dobitnie duże spektrum możliwości działań Loży i jej członków. Na spotkaniach w siedzibie Loży zawsze pojawiały się najważniejsze osoby w województwie. Loża była zawsze prekursorem wielu nowych cykli spotkań. Tak było i w mijającym roku. Kontynuowaliśmy interesujący cykl spotkań na temat zdrowia. Prelegentami byli wybitni profesorowie z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotykaliśmy się również z ekspertami BCC. Były też spotkania o lżejszym charakterze, np. degustacja wysokiej klasy koniaków oraz spotkanie świąteczne. Kanclerz tradycyjnie uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach w województwie.

Loża Białostocka - rok 2017

Loża Białostocka w roku 2017 – zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców – zorganizowała spotkania na różne tematy. Dotyczyły one różnorodnych aspektów działalności gospodarczej oraz zdrowia pracowników. Członkowie BCC i ich sympatycy mieli możliwości spotkań z szefami administracji skarbowej, państwowej czy samorządu. Loża była reprezentowana w najważniejszych gremiach województwa. Bardzo aktywnie uczestniczyła w pracach organów opiniotwórczych i jury najważniejszych konkursów w regionie. Była patronem honorowym pierwszej edycji konkursu Anioły Biznesu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się cykl wykładów profesorów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który jest członkiem Loży. Z inicjatywy kanclerza Krzysztofa Żukowskiego przedsiębiorcy spotykali się z przedstawicielami regionalnych organizacji biznesu.

Jak zawsze, przedsiębiorcy uczestniczyli w akcjach charytatywnych, dając przykład innym. Wspierali działania Studenckiego Forum BCC. Kanclerz Loży oraz znakomici szefowie firm z Loży byli wskazywani w mediach jako wzorce działalności biznesowej i charytatywnej.

Loża Białostocka - rok 2016

Działalność Loży Białostockiej w 2016 roku była ukierunkowana na rozwój gospodarczy województwa i firm członkowskich oraz współpracę z lokalnymi władzami. W ciągu roku zorganizowano wiele spotkań wspierających przedsiębiorców w ich działalności. Wiele uwagi poświęcono tematyce zatrudnienia, zmianom w podatkach i zamówieniach publicznych. Bardzo ważnym wydarzenie w Loży była wizyta Marka Goliszewskiego, prezesa BCC. Gość także poświęcił wiele uwagi problemom dotyczącym przedsiębiorców. Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów. W kolejnym roku Loża Białostocka pokazała swoją silną pozycję w regionie, która pomaga w integracji różnych środowisk. Przedsiębiorcy z Loży aktywnie uczestniczyli w najważniejszych gremiach doradczych regionu. Loża, tradycyjnie już, objęła patronatem ważne wydarzenia. Bardzo dobrze układała się współpraca z lokalnymi mediami oraz Studenckim Forum BCC.

Loża Białostocka - rok 2015

Loża Białostocka i jej pozycja zawsze budziły podziw i zaufanie. Tak jest i w obecnym okresie, a to niewątpliwie zasługa jej członków i jej aktywności w regionie. Obecni są we wszystkich najważniejszych wydarzeniach społeczno-gospodarczych województwa, jak również w różnych organach doradczo-opiniotwórczych. To ich opinie najczęściej cytowane są przez lokalne media – znakomitych firm i jej menedżerów, znanych doskonale w Polsce jak i w Europie. Doskonała współpraca z kancelarią prawną, służącą poradami, jak i studentami ze Studenckiego Forum BCC pokazuje dobitnie możliwości dużego spektrum działania Loży i jej członków. Tradycyjne spotkania w siedzibie Loży zawsze budziły duże zainteresowanie członków, gości i lokalnych mediów. Loża Białostocka była prekursorem wielu nowych cykli spotkań. Tak było i w mijającym roku. Rozpoczęliśmy nowy cykl, spotkań z Członkami Honorowymi Business Centre Club.

Loża Białostocka - rok 2014

Rok 2014 pokazał wysoką pozycję Loży Białostockiej w regionie. Mimo dość skomplikowanej sytuacji gospodarczej firmy zachowały swoje wysokie notowania i znakomicie poradziły sobie z problemami.
Zdarzały się jednak sytuacje, w których potrzebna okazała się interwencja kanclerza Loży. Przedsiębiorcy podlascy reprezentowani byli we wszystkich najważniejszych instytucjach opiniotwórczych i doradczych, m.in. WKDS-ie, Komitecie Monitorującym RPO, Radzie Wojewódzkiej NFZ, Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia, przy Okręgowym Inspektorze Pracy.

Kanclerz Loży znajduje się w gronie ekspertów w Radach i Konwentach największych uczelni województwa podlaskiego. Przedsiębiorców z Loży chętnie odwiedzały znakomite osobistości. Ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców i mediów cieszyło się spotkanie z Markiem Goliszewskim, prezesem BCC.
Wieloletnia wzorowa współpraca z lokalnymi mediami owocowała wspólnymi inicjatywami. Wspólnieze Studenckim Forum BCC organizowane były spotkania, m.in. z przedsiębiorcami z Loży. Studenci byli gośćmi kanclerza i firm z BCC.

Loża Białostocka - rok 2013

Rok 2013 to okres umacniania pozycji Loży na mapie środowisk gospodarczych i politycznych woj. podlaskiego. Utrzymała pozycję czołowej organizacji w regionie, pozostając cenionym partnerem władz administracyjnych i innych organizacji przedsiębiorców. Zorganizowane spotkania były zawsze interesujące dla lokalnych mediów i przedsiębiorców. Poruszano na nich istotne tematy dotyczące biznesu. Ogromnym powodzeniem cieszyło się spotkanie z prezesem Curtis Group Zbigniewem Niemczyckim. Były również spotkania z szefami i specjalistami organów kontroli skarbowej oraz władz wojewódzkich, m.in. wojewodą podlaskim Maciejem Żywno. Członkowie Loży – prezesi Jan Mikołuszko, Henryk Owsiejew i Dariusz Sapiński – odnieśli sukcesy w najważniejszych rankingach w regionie.
Loża objęła patronatem biznesowym Targi Pracy w Białymstoku, jak również szereg działań podejmowanych przez Studenckie Forum BCC. Jej przedstawiciele zasiadali w najważniejszych organach doradczych lokalnych władz, a kanclerz Krzysztof Żukowski został zaproszony do konwentów Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Loża dużą uwagę przywiązuje do kontaktów z innymi organizacjami biznesu i z autorytetami moralnymi i naukowymi w regionie. Jej członkowie angażują się w akcje charytatywne, współpracują z wieloma fundacjami.

Loża Białostocka - rok 2012

W 2012 r. odbyło się wiele spotkań, również wyjazdowych. Loża była współorganizatorem Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości dla młodzieży akademickiej, przy czynnym udziale studentów ze Studenckiego Forum BCC. Objęła również patronatem biznesowym V Forum Rynku Pracy w Białymstoku.
Jako pierwsza w kraju zainicjowała cykl spotkań z szefostwem CBA. Gościła wielu wybitnych i potrzebnych dla biznesu specjalistów, np.: Ryszarda Petru, eksperta BCC ds. gospodarki, Edwarda Kosakowskiego, skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wicemarszałka województwa podlaskiego, prezydenta Białegostoku, czy szefów instytucji skarbowych i celnych.
Członkowie Loży aktywnie brali udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, komitetów monitorujących, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia oraz innych ważnych organizacji.
Kanclerz Loży uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach w województwie podlaskim, np. w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Był zapraszany do kapituł różnych konkursów. Uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego na największych uczelniach regionu.
Członkiem honorowym Loży został prof. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Loża Białostocka - rok 2011

W 2012 r. odbyło się wiele spotkań, również wyjazdowych. Loża była współorganizatorem Turnieju Wiedzy o Przedsiębiorczości dla młodzieży akademickiej, przy czynnym udziale studentów ze Studenckiego Forum BCC. Objęła również patronatem biznesowym V Forum Rynku Pracy w Białymstoku.
Jako pierwsza w kraju zainicjowała cykl spotkań z szefostwem CBA. Gościła wielu wybitnych i potrzebnych dla biznesu specjalistów, np.: Ryszarda Petru, eksperta BCC ds. gospodarki, Edwarda Kosakowskiego, skarbnika Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wicemarszałka województwa podlaskiego, prezydenta Białegostoku, czy szefów instytucji skarbowych i celnych.
Członkowie Loży aktywnie brali udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, komitetów monitorujących, wojewódzkich i powiatowych rad zatrudnienia oraz innych ważnych organizacji.
Kanclerz Loży uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach w województwie podlaskim, np. w spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Był zapraszany do kapituł różnych konkursów. Uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego na największych uczelniach regionu.
Członkiem honorowym Loży został prof. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Siedziba

Best Western Hotel Cristal ****
ul. Lipowa 3/5
15-424 Białystok
tel. 602 761 725
e-mail: krzysztof.zukowski@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w loży białostockiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL