Loża Rzeszowska

loże regionalne

Władze loży

Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

kanclerz Loży Rzeszowskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 17 865 41 62
e-mail: piotr.kaminski@bcc.org.pl

Piotr Kotuła

Piotr Kotuła

sekretarz Loży Rzeszowskiej BCC

tel. 515 483 215
tel. 885 121 211
e-mail: piotr.kotula@bcc.pl

Roczne omówienie

Loża Rzeszowska - rok 2019

W roku 2019 działania Loży skupiały się na intensywnym wzmacnianiu pozycji BCC w regionie oraz budowaniu relacji biznesowych. W ramach tych działań Loża była organizatorem lub współorganizatorem lokalnych wydarzeń o charakterze biznesowym m.in. seminarium pt. „Kobiety na rynku pracy”, konferencji pt. „Perspektywy, szanse i wyzwania dla biznesu w 2019 r. „współorganizowanej z Agencję Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu oraz konferencji pt. „Innowacje i nauka dla biznesu”, współorganizowanej z Podkarpackim Centrum Innowacji. Loża brała udział, także jako patron, w takich wydarzeniach, jak Dzień Mediacji OIRP Rzeszów, Ogólnopolski Gospodarczy Kongres 590, Kongres 60 milionów, Kongres Gospodarczy Business Without Limits, Podkarpacki Kongres Gospodarczy, Kongres HR Arena. Brała udział w spotkaniach i seminariach organizowanych przez KAS, ZUS oraz inne urzędy i instytucje państwowe lub samorządowe. Zorganizowała również II edycję Ogólnopolskiego Turnieju Golfowego o Puchar Kanclerza Loży Rzeszowskiej BCC Stanisława Olejarki, który łączy sport z biznesem. Członkowie Loży brali aktywny udział w pracach Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Uczestniczyli też w konsultacjach społecznych do projektu ustawy o fundacji rodzinnej przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju i Przedsiębiorczości.

Loża Rzeszowska - rok 2018

Działania Loży w 2018 skupiały się na budowaniu relacji oraz pozycji w regionie. Był to rok intensywnej pracy. Odbywały się w spotkania, zarówno biznesowe, edukacyjne, jak i o swobodnym charakterze. Wzorem lat poprzednich, pod patronatem Loży odbyła się IV edycja Konferencji Podkarpacie dla Biznesu. W Uniwersytecie Rzeszowskim, tak jak rok temu, odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Loży podczas drugiej edycji seminarium pt. Kobiety na rynku Pracy. Panie z Loży dzieliły się własnymi doświadczeniami z uczestnikami debaty. W Loży gościł prezes BCC Marek Goliszewski. Z okazji tej wizyty Loża zorganizowała prestiżowe, dwudniowe wydarzenie łączące sport z biznesem. Wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie członków Loży z KAS w Rzeszowie. Loża podsumowała także XVI edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Efektem współpracy z lokalnymi władzami było uczestnictwo w kongresach 590 oraz „Business Without Limits”, na których gośćmi honorowymi, a także prelegentami byli premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda. Na spotkaniu wigilijnym podsumowano mijający rok, nakreślono plany działalności na rok 2019.

Loża Rzeszowska - rok 2017

Rok 2017 był dla Loży rokiem intensywnej pracy, odbywały się spotkania, zarówno biznesowe, edukacyjne, jak i o swobodnym charakterze. Loża patronowała III edycji konferencji Podkarpacie dla Biznesu.

W Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się debata-seminarium pt. „Kobiety na rynku Pracy”, na której panie z Loży dzieliły się swoimi doświadczeniami z jej uczestnikami.

Gościliśmy także dr Grażynę Majcher-Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. W swoim wystąpieniu mówiła ona o potrzebie budowy w przedsiębiorstwie strategii rozwoju.

Wzorem lat ubiegłych w Loży odbyło się spotkanie z przedstawicielami KAS w Rzeszowie. Podsumowano również XV edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.

Członkowie Loży uczestniczyli w kongresach 590 oraz „Business Without Limits”, gdzie gośćmi honorowymi, a także prelegentami byli premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda.

Tradycyjnie odbyło się spotkanie wigilijne, na którym podsumowano mijający rok oraz wspólnie z członkami nakreślono plany działalności na 2018 rok.

Loża Rzeszowska - rok 2016

Rok 2016 obfitował w Loży w spotkania, zarówno biznesowe, jak i o bardziej swobodnym charakterze. Tematyka i miejsca spotkań cieszyły się dużym zainteresowaniem. Konferencją „Podkarpacie dla Biznesu”, pod patronatem Loży, współpracę rozpoczęli przedsiębiorcy oraz instytucje i organizacje realizujące zadania publiczne. Nowe szanse i możliwości rozwoju, a także możliwości finansowania inwestycji wynikające z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 zaprezentował członkom Loży Macin Tumanow, ekspert BCC ds. funduszy strukturalnych oraz przedstawiciele Departamentu Przedsiębiorczości Województwa Podkarpackiego. Loża gościła także Stanisława Wasilewskiego, dyrektora rzeszowskiego oddziału ZUS i Tomasza Janeczka, p.o. dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Loża razem z Fundacją Bliźniemu Swemu wręczyła Grażynie Torbickiej tytuł pierwszego ambasadora Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej Okruszek. Przy okazji mówiono o ideach CSR oraz o pomaganiu widocznym w mediach i takim bez światła kamer. Spotkanie wigilijne Loży odbyło się w kompleksie wypoczynkowym Arłamów. Gościem specjalnym był Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC. Wspólnie z członkami nakreślił zapotrzebowania i wstępne plany pracy w pierwszym półroczu 2017 roku.

Loża Rzeszowska - rok 2015

Rok 2015 przyniósł zmiany na stanowisku kanclerza i sekretarza Loży. Lesława Wojtasa zastąpił Stanisław Olejarka, prezes Zarządu Stal-Systems SA. Karolinę Bartkowską-Mazur – Piotr Kotuła.

Podobnie jak w poprzednich latach, tematyka spotkań budziła szerokie zainteresowanie wśród członków Loży, jak również zapraszanych przedstawicieli firm i instytucji.

Pod patronatem Loży odbyła się konferencja pt.: Ewolucje w MŚP – nowe technologie, jako źródło przewagi konkurencyjnej. Uczestnicy dyskutowali o tym, jak nowe technologie zmieniają produkty, modele biznesowe i sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw.

Loża posumowała XIII edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy 2015 podczas spotkania z Wiesławem Kuśmierzem, dyrektorem Izby Skarbowej w Rzeszowie. Wystąpił z prelekcją: Kierunkowe założenia do nowej ordynacji podatkowej.

Honorowym gościem Loży był prezes BCC Marek Goliszewski. Na spotkaniu mówił m.in. o szansach i zagrożeniach dla przedsiębiorców po wyborach parlamentarnych w 2015.
Przedstawiciele Loży brali także udział w pracach różnych zespołów doradczych i opiniotwórczych, wspierających inicjatywy regionalne w województwie podkarpackim. Podczas świątecznej kolacji podsumowali rok 2015.

Loża Rzeszowska - rok 2014

Rok 2014 w Loży Rzeszowskiej rozpoczął się od spotkania „w duchu historii”– Hotel Arłamów gościł członków Loży, przenosząc ich w czasy, gdy w jego murach internowany był prezydent Lech Wałęsa, a następnie zapoznając z atrakcjami obiektu i nowinkami architektonicznymi niespotykanymi w skali całego kraju. Miniony rok zaowocował także zacieśnieniem współpracy pomiędzy światem biznesu i nauki.

Studenci skupieni w ośrodkach naukowych w Rzeszowie mieli sposobność uczestniczenia w warsztatach biznesu, które przeprowadzali dla nich członkowie Loży.
Ciekawym wydarzeniem było także spotkanie z wicepremier Elżbietą Bieńkowską oraz wojewodą podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską. Podczas spotkania poruszony został temat gospodarki kraju oraz regionu w perspektywie pozyskania nowych środków unijnych.

W ramach warsztatów członkowie Loży otrzymali pełną informację ze strony przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o stanie prac negocjacyjnych i wdrożeniowych RPO 2014–2020, a także o szansach rozwoju dla firm. Rok w Loży zakończył się miłymi wspomnieniami w świątecznej atmosferze, podczas spotkania wigilijnego. W 2014 roku do Loży dołączyło kilka firm o dużym znaczeniu zarówno w regionie, jak i w skali całego kraju.

Loża Rzeszowska - rok 2013

Rok 2013 obfitował w Loży w ciekawe wydarzenia i spotkania z ludźmi biznesu i nauki. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami, które poprowadził Marek Goliszewski, prezes BCC oraz Lesław Wojtas, prezes Zarządu PBSbank, kanclerz Loży.

W ramach tworzenia pomostu współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu członkowie Loży Rzeszowskiej, władze Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zaproszeni goście mieli okazję spotkać się w murach uniwersyteckich z Ryszardem Petru – ekspertem BCC, przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dyskutowano na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej, raportu Doing Business oraz określenia ścieżek rozwoju dla głównych gałęzi gospodarki.

Spotkania klubowe skierowane wprost do kadry zarządzającej dotyczyły poszerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności osobistej członków władz spółek kapitałowych, a także sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w dobie kryzysu.

Wyłoniono 3 urzędy skarbowe z Podkarpacia, które w konkursie „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” zebrały laury za jakość obsługi podatników oraz przyjazne podejście do partnerów.

W 2013 r. ruszył Program Operacyjny „Samorządowa Polska”. Znaczący udział w procesie tworzenia struktur oraz regulacji dla Programu miał kanclerz Loży Lesław Wojtas oraz powołany przez niego zespół.

Loża Rzeszowska - rok 2012

W 2012 roku tematyka spotkań, podobnie jak w ubiegłym roku, budziła szerokie zainteresowanie wśród członków Loży, jak również zaproszonych przedstawicieli firm i instytucji. Gośćmi spotkań byli: Robert Płoszaj – dyrektor Delegatury CBA w Rzeszowie, prof. Leszek Balcerowicz – założyciel i przewodniczący Rady Fundacji „Forum Obywatelskiego Rozwoju”, Mieczysław Kasprzak – wiceminister gospodarki, Marzena Tymińska-Ładziak – zastępca dyrektora Departamentu Programów Europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego.

Duże zainteresowanie wzbudziły takie tematy jak: „Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych”, „Stan finansów publicznych, stabilność makroekonomiczna, wzrost gospodarki. Co dalej z euro?”, „Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007-2013)”.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyła się X edycja, organizowanego przez BCC, konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”, który był okazją do rozmowy z dyrektorem Izby Skarbowej w Rzeszowie i wyróżnionymi naczelnikami.

Spotkania oraz wymiana informacji pozwoliła członkom Loży Rzeszowskiej BCC na pogłębienie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a jakość wyrobów i usług, które oferują zostały docenione licznymi wyróżnieniami i nagrodami zdobytymi w 2012 r.

Loża Rzeszowska - rok 2011

Rok 2011 rok upłynął w Loży Rzeszowskiej pod znakiem rozmów o rozwoju biznesu, jego stabilizacji w dobie kryzysu i współpracy z ośrodkami naukowymi Podkarpacia. Członkowie Loży Rzeszowskiej spotykali się m.in. z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Zygmuntem Cholewińskim. Dyskutowano na temat szybkiego przepływu informacji między przedsiębiorcami a Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim oraz angażowania firm w projekty rozwojowe regionu. Duże zainteresowanie wzbudziła także dyskusja o zabezpieczeniu prawnym pracodawcy przed niekorzystnym działaniem konkurencyjnym pracownika oraz spotkanie z dyrektorem Izby Skarbowej w Rzeszowie.

Przedsiębiorcy rzeszowscy mieli kilka okazji, aby w piknikowej atmosferze spotkać się z parlamentarzystami, eurodeputowanymi, przedstawicielami władz lokalnych, nadzoru finansowego czy też władzami wyższych uczelni.

Podczas konferencji „Rewolucje na drodze zarządzania wiedzą i finansami, jako nowe źródła inspiracji”, prowadzonej przez kanclerza Loży Rzeszowskiej Lesława Wojtasa, rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Stanisława Uliasza b. podsekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Jerzego Kwiecińskiego, zainaugurowano działalność Studenckiego Forum BCC w Loży Rzeszowskiej.

Siedziba

Piotr Kamiński Robert Kamiński
Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska
ul. Krzyżanowskiego 6A/2
35-328 Rzeszów
tel. 17 865 41 62
e-mail: piotr.kaminski@bcc.org.pl
e-mail: piotr.kotula@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w loży rzeszowskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL