Marek Goliszewski w Kielcach o problemach przedsiębiorców

06.09.2017

Spotkanie członków Loży Świętokrzyskiej z Markiem Goliszewskim otworzył kanclerz Andrzej Mochoń. Prezes BCC przedstawił najważniejsze szanse i zagrożenia dla biznesu w najbliższych latach.

Do szans zaliczył m.in. możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej oraz wzrost inwestycji publicznych deklarowany przez polski rząd, co powinno przełożyć się na wzrost zamówień dla przedsiębiorstw i wzrost miejsc pracy. Z kolei do najważniejszych zagrożeń należy m.in.: ryzyko dużego deficytu budżetowego spowodowane m.in. wydatkami na program 500+, koszty obniżenia wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla emerytów, wzrost kwoty wolnej od podatku, rosnący deficyt rąk do pracy i związany z tym wzrost płac, ryzyko ograniczenia przez UE dotacji dla Polski oraz niekorzystne zmiany w systemie podatkowym. Niepokój przedsiębiorców budzi też zmiana interpretacji przepisów przez ZUS i zmasowane kontrole tej instytucji. Spada zaufanie biznesu do państwa, co objawia się m.in. spadkiem poziomu inwestycji.

W tej sytuacji BCC domaga się przede wszystkim: wprowadzenia Konstytucji biznesu, stabilizującej warunki działania przedsiębiorców, poprawy relacji z UE, liberalizacji przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, skorygowania ustawy o zamówieniach publicznych. Stara się też w różny sposób zwiększyć ochronę swych członków m.in. poprzez działania lobbingowe i interwencyjne.

Po wystąpieniu Marka Goliszewskiego rozpoczęła się dyskusja dotycząca m.in. kontroli ZUS, przypadków przedłużania terminów zwrotu VAT oraz złej współpracy z NFZ. Dyskutowano też o przewidywanych niekorzystnych zmianach w ustawach o CIT i PIT oraz planowanych zmianach w zakresie wspierania polskich firm  w ich ekspansji na rynki zagraniczne przez powoływane w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu biura handlowe.  Stanisław Szczepaniak, współwłaściciel firmy Invex-Remedies przekazał M. Goliszewskiemu wyniki badań naukowych dotyczące leku na choroby nowotworowe prosząc o wsparcie w pozyskaniu sponsorów na kolejne etapy badań. Marek Goliszewski zachęcał do rozwiązywania problemów regionu poprzez współpracę biznesu z parlamentarzystami, zgłaszanie do BCC zjawisk patologicznych oraz do przedstawiania propozycji rozwiązań m.in. w zakresie prawa zamówień publicznych. Przypomniano też członkom o możliwości korzystania z porad w sprawach prawnych, podatkowych, związanych z uzyskiwaniem dotacji z UE oraz szkoleń współfinansowanych przez UE.

Andrzej Mochoń, Marek Goliszewski, fot. archiwum

Andrzej Mochoń, Marek Goliszewski, fot. archiwum

Przedsiębiorcy na spotkaniu z prezesem BCC, fot. archiwum

Przedsiębiorcy na spotkaniu z prezesem BCC, fot. archiwum

Przedsiębiorcy na spotkaniu z prezesem BCC, fot. archiwum

Przedsiębiorcy na spotkaniu z prezesem BCC, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL