Medal made in USA


29.08.2011

Krzysztof Żukowski, kanclerz Loży Białostockiej BCC, został uhonorowany medalem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

To najważniejsze wyróżnienie technicznej organizacji polonijnej w Stanach Zjednoczonych, przyznane z okazji 70-lecia jej istnienia.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL